INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Alena Chládková

Ing. Alena Chládková
Ing. Alena Chládková působí jako odborná poradkyně pro oblast personalistiky a odměňování, ve které má dlouholetou praxi, z toho řadu let  přímo ve velké organizaci.  Pracovněprávní problematice se věnuje více než 30 let. Je zkušenou lektorkou, členkou Kolegia expertů  AKV Praha,  autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků v renomovaných nakladatelstvích a členkou redakční rady časopisu Práce a mzda. Je zapsaná na MPSV v seznamu zprostředkovatelů kolektivních sporů.