V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se měla konat v době nouzového stavu. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ing. Alena Chládková

Ing. Alena Chládková
Ing. Alena Chládková působí jako odborná poradkyně pro oblast personalistiky a odměňování, ve které má dlouholetou praxi, z toho řadu let  přímo ve velké organizaci.  Pracovněprávní problematice se věnuje více než 30 let. Je zkušenou lektorkou, členkou Kolegia expertů  AKV Praha,  autorkou a spoluautorkou řady odborných publikací a článků v renomovaných nakladatelstvích a členkou redakční rady časopisu Práce a mzda. Je zapsaná na MPSV v seznamu zprostředkovatelů kolektivních sporů.