INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
4.10.2022
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Olga Sloupová 2.100,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi. Výklad bude doplněn praktickými příklady.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7zákona č. 312/2002, Sb., kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • rozpočet územních samosprávných celků
 • střednědobý výhled rozpočtu
 • vypracování rozpočtu
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • rozpočtová skladba
 • rozpočtové provizorium
 • rozpočtová opatření
 • porušení rozpočtové kázně
 • přestupky
 • závěrečný účet
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací
 • příklady z praxe