INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
12.11.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
Olga Sloupová 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi. Výklad bude doplněn praktickými příklady.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7zákona č. 312/2002, Sb., kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • Rozpočet územních samosprávných celk
  • Vliv konsolidačního baličku na rozpočet ÚSC pro rok 2024 
  • Střednědobý výhled rozpočtu
  • Vypracování rozpočtu
  • Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
  • Rozpočtová skladba
  • Rozpočtové provizorium
  • Rozpočtová opatření
  • Porušení rozpočtové kázně
  • Přestupky
  • Závěrečný účet
  • Finanční hospodaření příspěvkových organizací
 • Příklady z praxe