INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Opatrovnictví na obcích - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 23.5., NYNÍ 27.6.)
27.6.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se
23.11.2023
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je rozkrýt obci typy opatrovnictví, se kterými se v praxi může setkat, v rámci vysvětlení právní subjektivity fyzických osob ukázat důvody institutu opatrovnictví a informovat o podpůrných prostředcích podle civilního práva, které by měly mít před opatrovnictvím přednost. Dále se webinář zaměřuje na opatrovnictví plnoletých osob, včetně řízení o svéprávnosti a opatrovnictví. Nakonec na praktických příkladech seznamuje s konkrétními dopady povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obec.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona , kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

 • Typy opatrovnictví v praxi obcí
 • Právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost)
 • Tzv. podpůrné prostředky jako reakce na potřebu snižování počtu nesvéprávných osob v ČR
 • Opatrovnictví plnoletých (právní východiska, obec jako veřejný opatrovník, opatrovnická řízení)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec (působnost, úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce)
 • Kazuistika:
  • klient a vypořádání SJM
  • klient a hrazení dluhů
  • klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti
  • další případy dle návrhů účastníků
 • Jiné formy opatrovnictví na obci, diskuse