INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zvýšení životního a existenčního minima

6.4.2022

Od 1. dubna se o deset procent zvýšilo životní a existenční minimum. Vláda tak zareagovala na rostoucí ceny energií, potravin a dalšího zboží. Naposledy se životní a existenční minimum navyšovalo v dubnu 2020. Opatření se dotkne přibližně 360 tisíc příjemců dávek. Vláda bude i diskutovat o zvýšení rodičovské a dalších dávek a podpor. Piráti navrhují pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku.

Životní minimum je definováno jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů, která je nutná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.  Existenční minimum je pak minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Životní minimum pro samotného dospělého nově činí 4 250 korun (zvýšení o téměř 400 korun).  Existenční minimum se zvýšilo o 250 korun na 2 740 korun. Zároveň jsou ale stanoveny i částky životního minima pro děti a osoby, které jsou součástí domácnosti o více členech. Životní minimum dané domácnosti je tedy součtem všech částek životního minima jednotlivých členů. Částky životního minima jsou tedy stanoveny takto:

  • pro jednotlivce 4 250 korun
  • pro první osobu v domácnosti 3 910 korun
  • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3 530 korun
  • pro nezaopatřené dítě do 6 let 2 170 korun
  • pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let 2 670 korun
  • pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 3 050 korun

„Existenční a životní minimum po letech konečně roste. Minulá vláda, která si hrála na vládu sociální, v tomto směru rozhodně systémová nebyla a na ty, kteří to potřebují nejvíce, většinou kašlala. Ideální by bylo zvyšovat nebo pravidelně valorizovat také rodičovský příspěvek. Ten zůstává narozdíl od starobních důchodů stejný i v době vysoké inflace, a to je špatně. Musíme řešit problém rodičů s umístěním malých dětí do předškolní péče či dětských skupin a problémy spojené s rychlým růstem cen, které velkou měrou postihují rodiny s malými dětmi a samoživitelky a samoživitele,” řekla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová.

Navýšení životního a existenčního minima má dopad i na některé sociální dávky. Díky zvýšení minima dosáhne více rodin na přídavky na děti či na porodné. Větší sumu peněz tak dostanou i ti, kteří pobírají příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení či příspěvek při pěstounské péči. Životní minimum ovlivňuje také výši nezabavitelného minima, tedy sumy, která musí zůstat člověku při exekuci nebo osobním bankrotu.