INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zpětné uplatnění daňové ztráty

8.7.2020

Poslanci schválili balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele a firmy.  Součástí daňového balíčku je také novela zákona o daních z příjmů. V rámci této novely je řešena možnost uplatnění daňové ztráty zpětně.

Daňová ztráta je v podstatě částka, o kterou daňově účinné výdaje převyšují daňově účinné příjmy. Daňová ztráta může být odečtena od základu a v současnosti mohou firmy a živnostníci rozpustit ztrátu v daňových přiznáních následujících pět let.

Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob. V praxi tak budou moci podnikatelé, kteří loni a předloni hospodařili se ziskem a letos se dostanou do ztráty, podat dodatečné přiznání. Následně by mohli díky snížení předchozího zisku za rok 2018 a 2019 získat část zaplacených daní zpět. Podnikatelé by mohli potřebné finanční prostředky získat ještě letos. Ministerstvo financí kvůli zpětnému uplatnění ztráty počítá v letošním roce s propadem příjmů státního rozpočtu o zhruba dvacet miliard korun.

Umořit si daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020 a později. Zpětné uplatnění daňové ztráty lze do celkové výše 30 milionů korun. V původním návrhu limit nebyl. Před návrhem bez finančního limitu varoval Ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu i některé opoziční strany. Důvodem byla obava značných ekonomických dopadů do rozpočtů a možná motivace nadnárodní korporace k přenosu daňových ztrát ze zahraničí do České republiky.

V současnosti stačí firmám daňovou ztrátu pouze odhadnout a nemusí tak čekat do chvíle, než bude výše daňové ztráty stanovena. Opatření by tak mělo pomoci firmám, které koronavirová krize postihla. Možnost zpětného odečtení ztráty by neměla být jednorázová záležitost, ale měla by být stálou součástí zákona o daních z příjmů, aby i v budoucnu mohlo být daňovými poplatníky využito při náhlých ekonomických propadech.

Podnikatelé návrh podporují. „V rámci protikrizových opatření požadujeme zavedení institutu uplatnění daňové ztráty zpětně od začátku. Je to standardní a dlouhodobě funkční režim v řadě zemí, který pomáhá rychlejšímu restartu v dobách ekonomického poklesu,“ říká Andrea Gontkovičová, členka představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s gescí pro oblast daní.

Daňový balíček i snižuje daň z přidané hodnoty u ubytovacích služeb, vstupného na kulturní akce a sportovní události, vstupného na sportoviště včetně jízdného na vleky a také vstupného do saun a dalších podobných zařízení. Ve všech případech se sazba DPH snižuje na 10 procent z nynějších 15 procent.