INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v odvodech v příštím roce

26.10.2022

S příchodem nového roku dojde ke zvýšení záloh na sociálním a zdravotním pojištění. Pro živnostníky se i zvýší paušální daň.

Vláda již schválila nařízení o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021 (38 294 korun) a přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za roku 2021 (1,0530). Z těchto údaje lze odvodit i průměrnou mzdu pro příští rok.

V letošním roce činí průměrná mzda 38 911 korun. V příštím roce se průměrná mzda odhaduje na 40 324 korun. Od průměrné mzdy se odvozují odvody na sociální pojištění a minimální záloha na důchodové pojištění. Minimální záloha na důchodové pojištění pro OSVČ činí 14,6 procent z vyměřovacího základu (poloviny průměrné mzdy).

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění u hlavní podnikatelské činnosti tedy bude v roce 2023 činit 2 944 korun. U vedlejší podnikatelské činnosti se záloha zvýší na 1 178 korun. V příštím roce se i zvýší tzv. rozhodná částka, která je důležitá pro informaci, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnosti musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění. Pro rok 2023 je rozhodná částka stanovena na 96 777 korun. Maximální vyměřovací základ se zvýší na 1 935 552 korun. Maximální měsíční odvod zaměstnance či OSVČ tedy bude 50 486 korun.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se v příštím roce zvýší na 2 722 korun. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné zaplatit do 8. dne následujícího měsíce. Záloha na sociální pojištění je splatná během aktuálního měsíce. Nejzazší termín je tedy poslední pracovní den daného měsíce. Novou výši záloh má pokračující podnikatel platit až po podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022. Pokud člověk začne podnikat na začátku roku, jsou pro něj platné už vyšší zálohy.

Paušální se v příštím roce zvýší na 6 208 korun. Paušální daň v sobě zahrnuje:

  • Zdravotní pojištění – 2 722 korun měsíčně
  • Důchodové pojištění – 3 386 korun měsíčně
  • Daň z příjmů fyzických osob – 100 korun měsíčně

Splatnost paušální daně je vždy 20. den v měsíci, za který se platí. K paušální dani se bude možné přihlásit do 10. ledna nového roku.