INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zjednodušení kontroly živnostníků

30.4.2015

Politická strana TOP 09 navrhla zavést jedno kontrolní místo pro kontrolu drobných podnikatelů. Ovšem u vlády tento návrh nenašel porozumění.  Záleží tedy na tom, jak rozhodnou zákonodárci, neboť stanovisko vlády má pro ně pouze doporučující charakter.

Novela živnostenského zákona je nyní ve fázi schvalování. Vychází z návrhů poslanců TOP 09 a měla by zavést nový systém kontrol živnostníků. Tento nový systém by znamenal, že by živnostníky do deseti zaměstnanců měl kontrolovat pouze jediný úřad – živnostenský. Tento jiný režim kontrol pro živnostníky ovšem vláda označila za nesystémový, neboť dle ní nectí právo rovného přístupu ke všem.

V současné době může dle zástupců TOP 09 kontrolovat podnikatele 27 institucí a prověrky nejsou koordinované. „Riziko zvýšené četnosti kontrol během krátkého časového období a nutnost opakovaného předkládání nejrůznějších podkladů představují významnou administrativní zátěž," píšou v důvodové zprávě. Živnostník tak nemusí být kontrolován vůbec, nebo v opačném případě může čelit hned několika kontrolám v relativně krátké době.

Významná administrativní zátěž by se týkala především pro malé (respektive drobné podnikatele), kteří nedisponují administrativními kapacitami, které by mohly uvolnit pro potřeby kontrolních orgánů. Toto píší zástupci TOP 09 v důvodové zprávě, s čímž souhlasí i Hospodářská komora České republiky: „Požadavky kontrolujícího tak drobní podnikatelé pokrývají buď osobním nasazením, anebo svými zaměstnanci na úkor práce běžně vykonávané pro firmu."

Z navrhované novely dále vyplývá, že by Česká správa sociálního zabezpečení měla povinnost hlásit živnostenskému úřadu ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než deset zaměstnanců.

Vláda ovšem návrh, aby drobné podnikatele kontroloval pouze živnostenský úřad, považuje za nesmysl. Důvodem je podle vlády, že by kontroly museli provádět pracovníci, kteří disponují odbornými znalostmi. Avšak dle ní živnostenské úřadky těmito odborníky v daných oblastech nedisponují. Dalším problémem je již zmíněný nerovný přístup ke všem.