INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění mezd v příštím roce

22.12.2015

V roce 2016 dojde k řadě úprav ve zdaňování příjmů fyzických osob, avšak v některých případech až v průběhu roku. Novela zákona o daních z příjmů se v současnosti připravuje a její účinnost nenastane dříve než v roce 2017.

Mluvilo se o zrušení superhrubé mzdy a o solidárním zvýšení daně, nicméně v příštím roce k tomu nedojde. Mluvčí ministerstva financí Kateřina Vaidišová k tomuto uvedla:  „Ke zrušení superhrubé mzdy ani ke zrušení solidárního zvýšení daně od roku 2016 nedojde. Vzhledem k rozhodnutí vládní koalice zachovat daňové zatížení fyzických osob by nahrazení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně progresivní sazbou daně mělo pouze administrativní efekt. Zároveň by však došlo k zatížení plátců daně z příjmů ze závislé činnosti, tedy zaměstnavatelů. I s ohledem na další daňové novinky, které budou mít dopad do povinností podnikatelů, bylo rozhodnuto tuto administrativní změnu nečinit.“

Díky zvýšení minimální mzdy nastane automaticky řada změn. Měsíční daňový bonus na vyživované děti ve společně hospodařící domácnosti bude v příštím roce domácnostem náležet, pokud úhrn měsíčních příjmů ze závislé činnosti u poplatníka dosáhne alespoň polovinu minimální mzdy (v roce 2016 tedy 4 950 korun), a pokud výše měsíčního daňového bonusu činí alespoň 50 korun (maximálně do výše 5 025 korun).  Na roční daňový bonus dosáhne poplatník s příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy (tedy 59 400 korun).

Pro rok 2016 budou od daně osvobozeny důchody do výše 356 400 korun za rok (tedy do 29 700 korun měsíčně). V případě, že důchodce pobírá důchod vyšší, musí podat daňové přiznání.

V roce 2016 bude základní sazba daně z příjmů fyzických osob nadále ve výši 15 % a bude se počítat ze superhrubé mzdy zaměstnance zvýšená o povinné odvody na sociálním a zdravotním pojištění, které za zaměstnance platí zaměstnavatel.  Z hrubé roční mzdy nad 1 296 288 korun se bude platit ještě 7% solidární příspěvek.

Na začátku roku by také mělo dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 100 korun a na každé třetí a další dítě o 300 korun.

V souvislosti se zrušením důchodového spoření se má nezdanitelná část základu daně zvýšit z 12 000 korun na 24 000 korun, a to u penzijního připojištění se státním příspěvkem, životního pojištění i doplňkového penzijního spoření. Zvyšuje s i úhrnný limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob u příspěvku zaměstnavatele na uvedené produkty z 30 000 korun na 50 000 korun.