INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zástupci Svazu měst a obcí se sešli s nově zvoleným ministrem pro místní rozvoj

5.8.2013

Dne 23.7.2013 proběhlo setkání dvou zástupců Svazu měst obcí – místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka, který je zároveň místopředsedou SMO ČR pro evropské záležitosti a předsedy SMO ČR Dana Jiránka s novým ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem. Na jednání se probírala aktuální problematika týkající se nastavení systému čerpání z evropských fondů v letech 2014 – 2020.

Nový ministr vyjádřil také podporu zmíněnému místopředsedovi Vlasákovi, a to v návrhu, který se týká připojení České republiky ke Slovensku a Rumunsku a jejich společné usilování o prodloužení aplikace pravidla zvaného „n+3“ na závazky z let 2011 – 2012. Toto pravidlo slouží k pomoci dočerpání ještě nevyužitých prostředků. Pokud bychom tohoto opatření mohli využít, vyhnuli bychom se nutnosti vrácení několika desítek miliard eur zpět do evropského rozpočtu, což by byla pro náš rozpočet velmi výrazná pomoc.

Ministr na jednání také zmínil, že stále platí příslib využití 300 milionů eur přesunutých ze SZP do evropských strukturálních fondů pro potřeby malých obcí – v současné době se připravuje co nejvhodnější způsob zajištění jejich administrace.

Představitelé měst obcí již nyní vyjádřili novému ministru podporu – oceňují, že v čele tohoto úřadu je osobnost, která má praktické zkušenosti v oblasti místní samosprávy.