INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zaměstnávání brigádníků ve firmách

19.5.2013

Česká legislativa nezná pojem brigáda ani brigádník. Brigádou označuje pracovně-právní vztah, který vzniká na základě dohod o pracích. Tyto práce jsou konané mimo pracovní poměr, popřípadě na pracovní poměr na dobu určitou. Brigádník je tedy osoba, vykonávající pracovní poměr na základě této úpravy.

Pokud lze srovnat výhody na straně zaměstnance a brigádníka, má brigádník oproti zaměstnanci navrch. První výhodou jsou nižší mzdové náklady. Brigádník se snáze spokojí s nižší částkou, než zaměstnanec. Další výhodou pro zaměstnavatele je fakt, že pokud je s pracovním výkonem brigádníka nespokojený, může se ho velice rychle a snadno zbavit a nahradit jiným. Pracuje totiž na dohodu, tudíž zaměstnavatel nemusí podstupovat složitou proceduru ukončování pracovní smlouvy. Stejně tak nemá povinnost brigádníkovi platit odstupné.

Výhodou zaměstnávání brigádníků je také skutečnost, že je zaměstnavatel nemusí využívat pouze na činnosti, které bezprostředně souvisí s hlavní činností firmy. Jejich pracovní síla může být potřeba například při nárazových akcích firmy – stěhování firmy do jiných prostor, propagační akce nebo například vytváření návrhů nového designu firemních, webových stránek. Zaměstnavatel tak nemusí touto činností zatěžovat své vlastní zaměstnance a pověřit jimi brigádníky. Další možností je využití brigádníků v době dovolených nebo v případě realizace nového projektu, kdy není dopředu jistý výsledek, ale je třeba více pracovní síly.

Dohoda o provedení práce je nejčastějším a nejjednodušším způsobem úpravy vztahů zaměstnavatel – brigádník. Obsahuje tyto náležitosti:

  • fixní stanovení doby „od do“, nebo lze i na dobu neurčitou
  • předmět práce tzn. činnosti, které bude zaměstnanec – brigádník, vykonávat
  • rozsah práce, maximálně však 300 h/rok
  • odměna – výše odpovídat minimální mzdě (48,10,-Kč/h hrubého)

Co se týká pojištění brigádníků, existují jednoduchá pravidla. Do měsíčního příjmu 10 000,-Kč se žádné pojištění, tzn. zdravotní a sociální, neplatí. V případě překročení tohoto limitu, dojde k tzv. zpojistnění dohody. Zaměstnavatel má tím pádem povinnost přihlásit zaměstnance k placení zdravotního a sociálního pojištění.

V případě odvodu daní je nutné si nechat vystavit tzv. Prohlášení k dani. Pokud brigádník toto prohlášení nemá a má příjem do 5 000,-Kč, bude mu tato částka zdaněna srážkovou daní ve výši 15%. Jestliže brigádník výše zmíněné prohlášení má a jeho příjem je vyšší než 5 000,- Kč, musí odvést tzv. zálohovou daň. V případě příjmu vyššího než 10 000,-Kč, bude daň počítána ze superhrubé mzdy, tedy mzdy navýšené o sociální a zdravotní pojištění. Navíc pokud brigádník podepíše prohlášení k dani, může uplatnit slevy, nebo daňová zvýhodnění. Zaměstnavatel udělá za zaměstnance – brigádníka tzv. roční zúčtování záloh daně, na jehož základě budou brigádníkovi případné přeplatky vráceny. Zaměstnanec musí pamatovat pouze na fakt, že prohlášení k dani může mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.