INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Za nesplnění daňových povinností vás čekají vyšší pokuty

11.1.2015

S příchodem nového roku finanční úřady dramaticky zvýšil sazebník pokut. Pokud podnikatel nesplní daňové povinnosti, musí nově počítat až s desetinásobně tvrdším postihem. Zvýšené a přísnější sankce jsou předmětem dnešního článku. V následujících řádcích si můžete přečíst i o nové pokutě za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Od letošního roku je účinná novela daňového řádu, která sebou přináší mnoho změn. Jsou to především zmiňované zpřísněné sankcí vůči podnikatelům. V novele je ovšem obsažena i možnost prominutí příslušenství daně, například penále a úrok z prodlení.

Běžná pořádková pokuta pro podnikatele, kteří nesplní své daňové povinnosti, zůstává na maximu 50 000 korun. V případě závažného ztěžování nebo maření správy daní se ovšem zvyšuje limit pro pokutu – až půl milionu korun. Tuto vysokou pokutu může například dostat ten, kdo bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně.

Penále až ve výši půl milionu korun může od letošního roku zaplatit i ten, kdo nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně. Dále může pokutu dostat podnikatel, který nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Obavy z tohoto opatření potvrzuje například Milan Mostýn ze Svazu průmyslu a dopravy: „Zvýšení postihu může výrazně dopadnout i na ty, kteří se do problémů dostanou ojediněle nebo nedopatřením.“

Novou pokutu ve výši 2 000 korun mohou zaplatit podnikatelé, kteří mají datovou schránku, nebo musí mít účetní závěrku. Dle daňového řádu jsou povinni odevzdávat určitá podání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně (přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné a dodatečné daňové přiznání).

Tedy ten, kdo měl povinnost podat daňové přiznání elektronicky a neudělal tak, musí uhradit pokuty ve výši zmiňovaných 2 000 korun.

Potěšující zprávou pro podnikatele může být to, že se rozšířila možnost prominutí příslušenství daně, například penále a úrok z prodlení. Novela i zavedla úrok z daňového odpočtu, pokud vinou správce dochází k prodlení ve zjištění rozhodujících skutečností delšímu než 5 měsíců.