INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda schválila novelu daňového řádu

5.9.2019

V pondělí 26. srpna schválila vláda novelu, která by měla ulehčit život podnikatelům. Kromě legislativního ukotvení online finančního úřadu, novela také umožní částečné vrácení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh. Novela by měla i zjednodušit kontrolní postupy a podpořit elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Navíc ruší povinnost využívat elektronické formuláře pro poplatníky, kteří si dobrovolně zřídili datovou schránku.

Online finanční úřad by měl být spuštěn v posledním čtvrtletí roku 2020. Systém pro komunikaci s finanční správou by měl být podobný internetovému bankovnictví. Daňoví poplatníci by tak měli mít lepší přehled o svých daňových povinnostech. Poplatníci budou moci využít předvyplnění daňového přiznání údaji, kterými finanční úřad disponuje z dřívější doby a nahlížet do historie.

Důraz je především kladen na zabezpečení osobních údajů. Do portálu MOJE daně se budou moci daňoví poplatníci přihlásit například přes e-občanku, přihlašovacími údaji do systému datových schránek či údaji přidělené finančním úřadem. Ti, kteří podají daňové přiznání elektronicky, budou mít prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání k daním z příjmů o jeden měsíc a také získají dříve vrácení přeplatku na dani.

Jak již bylo zmíněno, novela se dotkne i nadměrných odpočtů DPH. „Nyní musejí plátci DPH čekat na vyplacení mnohamilionových nadměrných odpočtů mnohdy i celé měsíce. Nově jim bude neprověřovaná část nadměrného odpočtu vrácena formou zálohy, s níž pak budou moci bez omezení disponovat. Zlepší se jim tak podmínky pro řízení cash-flow a zároveň se posílí jejich právní i podnikatelská jistota. Jde o změnu, po níž podnikatelská i odborná veřejnost volá již několik let,“, vysvětluje Alena Schillerová.
Novela sníží i úroky za pochybení jak daňových poplatníků, tak i finančních úřadů. Nyní úrok z prodlení činí 14 procent plus základní úroková sazba ČNB, která je nyní dvě procenta. Celkový úrok by tak měl klesnout z celkových 16 % jen na deset procent.

Měla by se také zvýšit minimální částka pro vymáhání úroků z 200 na 500 korun. Pokuta je stanovena jako 0,05 procenta daně za každý den.
Pro podnikatele ovšem není dobrá zpráva to, že novela zákona počítá s prodloužením lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH ze současných 30 na 45 dní. Dle Hospodářské komory prodloužení lhůty povede k problémům např. stavebních firem nebo exportérů, kteří běžně generují vysoké odpočty.