INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Svaz měst a obcí informuje: Jednání o územní a urbánní dimenzi příští politiky soudržnosti stále probíhají

23.7.2013

Na webu Svazu měst obcí se objevila zpráva o zvyšování intenzity vyjednávání o tzv. územní a urbánní dimenzi kohezní politiky fungující od roku 2014+. Těchto jednání se účastní všichni regionální partneři, a to:

  • Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR)
  • Agrární komora České republiky (AK ČR)
  • Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR)
  • Národní síť místních akčních skupin České republiky (NS MAS ČR)
  • a samozřejmě Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR)

Jelikož tato důležitá jednání ještě neskončila, zatím nebylo rozhodnuto o tom, jak bude územní dimenze do operačních programů zanesena a následně implementována. Je nutné dosáhnout společného konsenzu mezi všemi výše zmíněnými regionálními partnery tak, aby bylo vyhověno požadavkům krajů, měst, obcí a MAS (= místních akčních skupin).

A jaký názor podporuje SMO ČR? Chtěl by dosáhnout jednoznačné posílení role měst a obcí, aby měli co největší prostor pro rozhodování o svém dalším rozvoji. Tento postup podporuje i Evropská komise, některé koncepty přítomných aktérů však ne.

Z tohoto důvodu SMO ČR nyní městům a obcím doporučuje, aby nečinily žádná závazná rozhodnutí, tedy uzavírání nějakých dlouhodobých dohod a závazků a raději vyčkaly na dořešení aktuální situace. Toto doporučení vyplývá mimo jiné z toho, že do této situace vstupuje nově jmenovaná vláda a nový ministr, pro kterého je nastavení systému čerpání z evropských fondů v letech 2014+ hlavní prioritou. SMO ČR bude průběh vyjednávání nadále sledovat a dalším vývoji průběžně informovat.