INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy se budou moci provádět i z dohod o provedení práce

1.10.2015

Novela občanského soudního řádu přinesla změny i v oblasti srážek ze mzdy. Nově se budou moci dlužníkům provádět srážky ze mzdy i z dohod o provedení práce a výsluhových příspěvků. Zaměstnavatelům tak přibudou další povinnosti.

Do příjmů podle občanského soudního řádu, z nichž lze provádět exekuční srážky, nově od 1. září letošního roku přibyly odměny z dohod o provedení práce, výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštní příplatky a příspěvky k důchodům.

Do konce srpna nebylo možné provádět srážky ze mzdy pro potřeby exekuce nebo insolventního řízení z odměny z dohod o provedení práce. Dlužník měl tedy na výběr, zda tyto výdělky dobrovolně použije na splátky svého dluhu. To ovšem skončilo a od září již dlužník nebude mít na výběr a příjmy z dohod o provedení práce budou stejně jako ostatní příjmy považovány ze zákona postižitelné.

Srážky se provádějí i z příjmů, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, nebo jsou poskytovány vedle ní. Jedná o náhradu mzdy nebo platu, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, důchody, stipendia. Dále se srážky provádějí z podpor v nezaměstnanosti, podpor při rekvalifikaci, odstupného, z peněžitého plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti ze zaměstnání, úrazového příspěvku, úrazového vyrovnání a úrazových rent, dávek vyplývajících ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku. Srážky je možné i provádět z příplatků k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Rozšíření okruhu z jakých příjmů lze provádět srážky, se použije i pro řízení zahájená přede dnem účinnosti novely.