V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Srážky ze mzdy se budou moci provádět i z dohod o provedení práce

1.10.2015

Novela občanského soudního řádu přinesla změny i v oblasti srážek ze mzdy. Nově se budou moci dlužníkům provádět srážky ze mzdy i z dohod o provedení práce a výsluhových příspěvků. Zaměstnavatelům tak přibudou další povinnosti.

Do příjmů podle občanského soudního řádu, z nichž lze provádět exekuční srážky, nově od 1. září letošního roku přibyly odměny z dohod o provedení práce, výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů a zvláštní příplatky a příspěvky k důchodům.

Do konce srpna nebylo možné provádět srážky ze mzdy pro potřeby exekuce nebo insolventního řízení z odměny z dohod o provedení práce. Dlužník měl tedy na výběr, zda tyto výdělky dobrovolně použije na splátky svého dluhu. To ovšem skončilo a od září již dlužník nebude mít na výběr a příjmy z dohod o provedení práce budou stejně jako ostatní příjmy považovány ze zákona postižitelné.

Srážky se provádějí i z příjmů, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, nebo jsou poskytovány vedle ní. Jedná o náhradu mzdy nebo platu, nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství, důchody, stipendia. Dále se srážky provádějí z podpor v nezaměstnanosti, podpor při rekvalifikaci, odstupného, z peněžitého plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti ze zaměstnání, úrazového příspěvku, úrazového vyrovnání a úrazových rent, dávek vyplývajících ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku. Srážky je možné i provádět z příplatků k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Rozšíření okruhu z jakých příjmů lze provádět srážky, se použije i pro řízení zahájená přede dnem účinnosti novely.