INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Specializovaný finanční úřad spustil další vlnu kontrol

16.6.2015

V červnu specializovaný finanční úřad spustil již druhou vlnu daňových kontrol cílených na problematiku převodních cen. Cílem kontroly je zhodnocení, zda je u daňových subjektů dodržován princip tržního odstupu.

Kontroly převodních cen byly zahájeny už letos v únoru, ve které se specializovaný finanční úřad soustředil na prověřování převodních cen u českých daňových subjektů, členů nadnárodních korporací. Převodní ceny jsou ceny, za které se zboží a služby přeprodávají mezi majetkově či personálně spřízněnými fyzickými a právnickými osobami. K výsledkům se vyjádřila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství: „Dosavadní výsledky ukazují, že přibližně dvě třetiny zahájených kontrol budou muset probíhat i nadále, neboť dosud nebyly v jejich průběhu ze strany daňových subjektů rozptýleny veškeré pochybnosti správce daně nebo nebyly daňovými subjekty dodány veškeré důkazní prostředky. Zbývající třetina dotčených daňových kontrol již aktuálně směřuje ke svému závěru.“

Specializovaný finanční úřad se ovšem nezaměřuje pouze na jeden typ transakcí mezi spojenými osobami. Posuzují se konkrétní vztahy se spojenými osobami a rizika z nich vyplývající. Jsou například prověřovány transakce se subjekty v daňově výhodných jurisdikcích, platby licenčních poplatků, služeb a úroků. Dále jsou kontrolovány i obecná dodavatelsko-odběratelská schémata u zboží, produktů, surovin či materiálů.

Převodní ceny se i v letošním roce promítly v nové příloze daňového přiznání. Tato příloha se věnuje informacím o transakcích se spojenými osobami. Tuto přílohu musí povinně vyplnit fyzické a právnické osoby, které splní tyto podmínky:

  • mají aktiva celkem více než 40 milionů Kč,
  • mají čistý obrat více než 80 milionů Kč, nebo
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50

Dále je nutné splnit tyto předpoklady:

  • subjekty uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí. Přílohu vyplní pouze ve vztahu k těmto zahraničním spojeným osobám, nebo
  • subjekty vykázaly daňovou ztrátu, a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám, nebo
  • subjekty jsou příjemci investiční pobídky formou slevy na dani a současně uskutečnily transakci se spojenou osobou, a to zahraniční a/nebo tuzemskou. Přílohu vyplní ve vztahu ke všem spojeným osobám.

Díky úspěšným analýzám, dle kterých úřady vybíraly kontrolované subjekty, finanční správa pokračuje v kontrolách i v tomto měsíci.