INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMS ČR: „Myslivecký zákon“ opět skončil pod stolem

11.10.2013

Sdružení místních samospráv nedávno informovalo o novele zákona o myslivosti. Pro sdružení to je možná překvapivé téma, ale i takové otázky jsou úzce spojeny s fungováním venkovských obcí. Příprava tohoto předpisu byla totiž vzhledem k složité politické situaci zastavena. Z toho důvodu nebude předpis zařazen ani na program jednání vlády.

A proč je toto téma pro obce tak důležité? V připomínkách, které SMS ČR ministerstvu zemědělství adresovalo, byla obsažena např. snaha o účinnější sankcionování pytláků či posílení pravomocí lesní stráže.

Kvůli těmto problémům mohou obce přicházet o své přirozené bohatství, např. o lesní zvěř kvůli zmíněným pytlákům, nebo o tradiční venkovský vzhled, který často kazí lidé svým „řáděním“ na čtyřkolkách a motocyklech. Podobný názor na současnou situaci má i starosta obce Tupesy Oldřich Vávra, který svou nespojenost vyjádřil slovy: „Často mi les připomíná spíše závodní dráhu, než místo klidu a oddychu.“

Za způsobené škody ale nejsou odpovědní jen lidé, ale také tzv. černá zvěř. Starosta Vítějevsi Petr Havlíček se regulací myslivosti dlouhodobě zabývá a upozornil, že „pokud ministerstvo zemědělství nezačne okamžitě řešit otázku škod na polních a smíšených honitbách, čekají Českou republiku škody na plodinách takového rozsahu, že si to v současnosti dokážeme jen těžko představit.“ Proto navrhuje, aby lov černé zvěře byl povolen celoročně bez omezení.

Zástupci obcí, pokud Vaše území trápí tyto a podobné problémy, týkající se myslivosti, neváhejte se veřejně ozvat a připojit se k ostatním a vzniklé problémy společně řešit. Jen při aktivní spolupráci je možné docílit kýženého ohlasu ze strany ministerstva zemědělství.