INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMO ČR: Pražské setkání představitelů významných evropských měst a regionů

17.12.2013

Dne 2.12.2013 v Praze proběhlo setkání vybraných představitelů významných evropských měst. Právě v hlavním městě se toto setkání konalo historicky poprvé od roku 1952, kdy zde probíhaly volby do statutárních orgánů. Toto setkání bylo pod záštitou organizace CEMR, což je Rada evropských obcí a regionů. Prezidentka organizace Annemarie Jorritsma, která je zároveň předsedkyní nizozemské asociace měst a obcí (VNG), se domnívá, že postavení samospráv v EU i v Evropě jako celku stále nabývá na větší důležitosti. Zároveň dodala, že samosprávy poskytují svým občanům základní potřebné služby, kdy závisí především na jejich kvalitě – ta má vliv na spokojený život občanů i na dobré fungování státu. Některé legislativní návrhy uskutečněné na národní i evropské úrovni však mohou ovlivnit chod obcí nebo jejich finanční vyváženost spíše negativně.

K výše uvedenému tvrzení se vyjádřil i výkonný prezident organizace CEMR Oldřich Vlasák: domnívá se, že většina situací souvisejících se špatným vlivem na obecný či finanční chod obecních samospráv pramení ze skutečnosti, že princip partnerství mezi různými úrovněmi veřejné správy je nedostatečně uplatňován a je třeba jej opakovaně připomínat a vyžadovat jeho dodržování. A právě existující národní asociace, jako je SMO ČR nebo CEMR mohou pomoci výše uvedeným problémům předejít, a to především prostřednictvím obhajování zájmů samospráv – to je jejich nejdůležitější úkol.

Diskuze mezi význačnými zástupci evropských samospráv a zúčastněnými organizacemi byly zaměřeny témata týkající se poskytování místních veřejných služeb a situaci a trendech ve vývoji měst v posledních 20ti letech. Z jednání celkově vyplynulo, že města patřící ještě do bývalého komunistického bloku se stále, i po 20ti letech, potýkají s nedostatečnou infrastrukturou a nevalnou kvalitou životního prostředí. Naopak západoevropská města řeší zcela jiné problémy – často ty, co souvisejí s imigrací.