INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

SMO ČR kritizuje služební zákon a požaduje změnu volebního systému

13.3.2014

Dle Svazu měst a obcí ČR může mít novela služebního zákona, o kterém se nyní často na půdě vlády i v médiích diskutuje, negativní dopad na veřejnou správu. Takzvaní neuvolnění členové zastupitelstev by podle ní nemohli současně vykonávat státní službu. Bylo by to možné pouze v případě, že by se vzdali mandátu získaného ve volbách anebo pokud by se jednalo naopak o uvolněné zastupitele, kteří jsou obcí plně placeni a vykonávají pouze práci v zastupitelstvu. Dle SMO ČR by náš stát nebo jeho samospráva mohly přijít o řadu kvalitních lidí. Jak uvedl předseda SMO ČR Dan Jiránek, už nyní dochází k časté kritice, že ve státní i veřejné správě pracuje málo kvalitních lidí, a pokud by si tito lidé museli kvůli novému služebnímu zákonu vybrat pouze jednu z forem služby pro veřejnost, ještě by jich ubylo, což rozhodně není příznivé.

Jelikož dříve SMO ČR neměl možnost se ke služebnímu zákonu vyjádřit (přesněji v roce 2002, kdy byl tento zákon poprvé schválen), nyní se snaží na jeho nedostatky upozornit a prosadit určité změny. Místopředseda SMO ČR Josef Bezdíček k tomu dodal, že zastupitelé často pracují např. na úřadech práce, katastrálních úřadech či ministerstvech a svou práci pro obec považují za občanskou povinnost a právě díky tomu, že mnoho věcí znají z praxe, svou práci vykonávají o to lépe. S touto skutečností však novela služebního zákona asi nepočítá. Přitom např. v sousedním Slovensku služební zákon pro neuvolněné členy zastupitelstev stanovuje výjimku. Uvidíme, zda bude nová vláda novelu tohoto zákona ještě projednávat a zda dospěje k jiným závěrům než nyní.

Kromě kritiky služebního zákona by SMO ČR chtěl také prosadit změnu volebního systému, kdy namísto kandidátek politických stran by měli lidé, voliči, dávat hlasy konkrétním osobnostem. Tím by se zabránilo tomu, aby se do zastupitelstva dostal člověk, který sice je na kandidátce silné strany, ale nemá podporu od voličů. K tomuto nápadu se vyjádřil brněnský politolog Roman Chytilek, který má spíše obavy z toho, že by tímto stylem voleb vznikala příliš roztříštěná zastupitelstva, jeho vhodné použití vidí spíše v menších městech, kde není tak velký počet kandidátů. Člen předsednictva SMO ČR Pavel Vondrys se domnívá, že voliče zajímá zejména to, jak lidé pro obec pracují, jestli dobře či špatně.

Současná pravidla voleb do zastupitelstev umožňují voličům zakřížkovat buď celou jednu stranu, nebo pouze vybrané kandidáty, anebo zkombinovat oba uvedené způsoby, kdy do zastupitelstva se dostane ta strana, která v celkovém součtu získá alespoň 5 % hlasů. Svaz chtěl výše uvedenou změnu tohoto zákona prosadit už loni, tehdy ale padla vláda a tento návrh spolu s ní. Nyní záleží na názoru vlády nové, tedy názoru na navrhovaný nový volební systém, který by spočíval pouze v „křížkování“ abecedně seřazených lidí, které si voliči přejí mít v zastupitelstvu. Křesla by logicky dostali kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.