INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rodičovský příspěvek v příštím roce

5.12.2017

V červnu letošního roku byl senátory schválen návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Díky této novele dojde k řadě změn. Bude se měnit výše přídavků na dítě a dojde také ke změně podmínek pro čerpání rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Příspěvek může čerpat jeden z rodičů, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 korun, nejdéle ovšem do 4 let věku dítěte. Je možné si zvolit délku dobu jeho vyplácení (minimálně na cca 19 měsíců, maximálně do čtyř roků dítěte). Zákon i umožňuje opakovaně (vždy po uplynutí tří měsíců) částku příspěvku měnit a zbylou dobu pobírání tím zkracovat nebo prodlužovat.

Rodiče od roku 2018 s vyššími příjmy mohou vyčerpat celou částku rodičovského příspěvku rychleji než doposud. Pro rodiny s vícerčaty se zvyšuje celková částka příspěvků z 220 000 korun na 330 000 korun. O dodatečné zvýšení mohou žádat i rodiče, jejichž dvojčata nebudou v době platnosti nové legislativy starší než čtyři roky. V případě narození jednoho dítěte zůstane rodičovský příspěvek v roce 2018 na částce 220 000 korun.

Od ledna 2018 se také ruší horní hranice čerpání rodičovského příspěvku s částkou 11 500 korun za měsíc. Rodiče tak budou moci čerpat dávku až do výše peněžité pomoci v mateřství. V platnosti zůstává to, že rodiče mohou při pobírání rodičovského příspěvku umístit dítě mladší dvou let do jeslí či školky jen na 46 hodin měsíčně.

Kromě změn u rodičovského příspěvku se zvedne daňové zvýhodnění na první dítě. To bude nově činit 1 267 korun měsíčně, což je o 150 korun více než v roce 2017. Roční sleva na první dítě se tak zvedne na 15 204 korun. Slevy na druhé a další dítě zůstanou stejné.

Za rok 2018 bude moci jeden z rodičů uplatnit tzv. školkovné až ve výši 12 200 korun (v letošním roce maximálně 11 000 korun).  Roční částka školkovného odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístěné vyživovaného dítěte.

Od nového roku se také zavádí týdenní otcovská dovolená. Nástup na otcovskou si bude moci otec dítěte určit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výpočet otcovské je stejný jako v případě peněžitého příspěvku v mateřství.