INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Průměrná mzda stoupla

9.6.2021

I přes pandemii covidu byl dopad na trh práce menší, než se očekávalo. Dle Českého statistického úřadu průměrná mzda v letošním prvním čtvrtletí stoupla na 35 285 korun. Vzrostla o 1 089 korun (3,2 %) než ve stejném období loňského roku. Zaměstnanci si polepšili i díky zrušení superhrubé mzdy. Dvě třetiny zaměstnanců ovšem na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Po odečtení inflace stoupla průměrná mzda o 1 %. Objem mezd se zvýšil o 1,7 %, počet zaměstnanců poklesl o 1,4 %. Dobrý výsledek ovšem není až tak pozitivní. „K růstu totiž částečně přispělo propouštění zaměstnanců, které se primárně týkalo těch s podprůměrnými příjmy. Na růstu průměrných mezd se podílel růst tarifních mezd zaměstnanců státní a veřejné správy,“ vysvětluje Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Nejvyšší průměrná mzda je v Praze, kde zaměstnanci průměrně brali 44 432 korun hrubého. V ostatních krajích průměrná mzda hranici 40 tisíc korun nepřekročila. Ve Středočeském kraji je průměrná mzda ve výši 35 296 korun. Na třetím místě je Plzeňský kraj s průměrnou mzdou 33 377 korun. Naopak nejnižší průměrná mzda je v Karlovarském kraji, kde průměrné výdělky dosahovaly 30 148 korun.

Nejvyšší mzdy jsou v informačních a komunikačních činnostech, kde průměrná mzda přesáhla 66 000 korun. Následují peněžní služby a pojišťovnictví, kde průměrná mzda dosahuje téměř 62 tisíc korun.

Medián mezd, tedy střední hodnota mezd, vzrostl meziročně o 2,5 procenta na 29 867 korun. Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. U mužů dosáhl medián mezd 32 235 korun, u žen byl 27 237 korun. Osmdesát procent zaměstnanců tak pobíralo podle ČSÚ mzdu mezi 15 430 korun a 56 423 korun.

Ekonomové očekávají v průběhu roku další růst mezd. „S odezníváním pandemie a opětovným zrychlením růstu ekonomiky se otevře prostor také k rychlejšímu růstu mezd. Ostatně situaci na trhu práce pandemie zásadně nezměnila. Úřady práce stále evidují více volných míst než uchazečů o zaměstnání. Za celý letošní rok počítáme s růstem průměrné mzdy o 3 až 4 %,“ uvedl David Marek, ekonom společnosti Deloitte