INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přiznání k silniční dani

19.1.2022

Přiznání k silniční dani

Poplatníkem silniční daně jsou fyzické a právnické osoby, které využívají vozidla k výdělečné činnosti. Výše samotné daně závisí na tom, jak velký objem má motor osobního vozidla. Jinak to je u nákladních automobilů. U nich záleží na počtu náprav, a především na jejich hmotnosti.

Roční sazba daně ze základu daně u osobních vozidel činí při zdvihovém objemu motoru:

  • do 800 cm3 1 200 korun
  • nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800 korun
  • nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400 korun
  • nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000 korun
  • nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600 korun
  • nad 3 000 cm3 4 200 korun

Kdo nestihne zaplatit daň do konce ledna, může tak učinit do 8. února bez sankce. Po tomto termínu už se daňoví poplatníci nevyhnou pokutě. Pokuta za neodevzdání daňového přiznání je vyměřena ve výši 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 1 000 korun, nepředepíše se. Maximální pokuta může být vyměřena ve výši pěti procent z daně či 300 tisíc korun. V případě, že daň včas neuhradíte, naskakuje vám i úrok z prodlení. Aktuální repo sazba je 3,75 procenta. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy ve výši 17,75 procenta ročně.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh. Zálohy na silniční daň v letošním roce jsou splatné k 19. dubnu, k 15. červenci, k 17. říjnu a k 15. prosinci. Po podání daňového přiznání doplatíte rok předešlý.

Přiznání lze podat osobně na úřadu či elektronicky. Ti, kteří mají zřízenou datovou schránku, musí přiznání podat elektronicky.