INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Příručka vytvořená MMR ČR a ÚOHS: Manuál služeb obecného hospodářského zájmu

25.7.2013

Manuál služeb obecného hospodářského zájmu  vznikl za spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podklady pro něj připravila PBA Group, s.r.o. Představuje nově aktualizovanou legislativu Evropské Unie a prakticky ji vysvětluje na vybraných případových studiích. Správné užití pravidel souvisejících se SOHZ (=službami obecného hospodářského zájmu) je rozhodující pro eliminaci rizika poskytnutí zakázané veřejné podpory, které by při nově nastavených evropských pravidlech byly velmi vážným pochybením.

SOHZ = hospodářské činnosti, které orgány veřejné správy definují jako služby zvláštního významu pro své občany a které by bez veřejného zásahu nebyly poskytovány nebo by byly poskytovány za méně příznivých podmínek

 
Manuál je rozdělen na pět částí:

  1. Účel a podstata pravidel SOHZ, proč je důležité je používat
  2. Je žádoucí uplatnit pravidla SOHZ na Vámi realizované výdaje?
  3. Činnosti, jejichž realizací naplníte požadavky pravidel SOHZ
  4. Vybrané případové studie, které Vám prakticky přiblíží problematiku SOHZ
  5. Informace o právních předpisech, která pravidla SOHZ definují a z nichž tento manuál vychází

Pro koho je manuál určen? Jeho použití může být užitečné jak na obecní, tak na krajské úrovni, prospěšný může být i pro centrální orgány nebo pro podniky, které pro svou činnost využívají finanční podporu z veřejných rozpočtů.

O tomto manuálu se dá dále říci, že co se týče oblastí, ve kterých je možné ho uplatnit, je v podstatě univerzální. Mezi tyto oblasti patří sociální a zdravotní služby, občanská vybavenost a volnočasové aktivity, provoz bazénů a koupališť, činnost divadel, správa kulturních domů a organizace kulturních aktivit, provoz sportovních zařízení, činnost muzeí nebo zoo, nájemní bydlení, zajišťování komunálních služeb, či vodohospodářských služeb.

Do přehledu oblastí, kterých se manuál netýká, patří např. uhelný průmysl, podpora podniků v potížích, veškerá dopravní infrastruktura nebo rybolov apod.

Autoři manuálu se domnívají, že v současné době se z hlediska veřejné podpory nacházíme ve velmi dynamické době plné změn a souběhu několika významných událostí, které mohou zásadním způsobem ovlivnit další formu poskytování veřejné podpory. I toto konstatování bylo jedním z důvodů, proč tato příručka vznikla – aby byla praktickým návodem, který problematiku SOHZ srozumitelně vysvětlí a pomůže tak subjektům správně SOHZ aplikovat. Příručka je dostupná ve formátu PDF na webové adrese: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/manualy-metodiky-a-dalsi-dokumenty.html.