INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM – Bankovní smlouvy

2.8.2013

V tomto díle seriálu Postupně Novým občanským zákoníkem se podíváme na změny v ustanoveních zabývajících se smlouvou o účtu a vkladní knížkou.

NOZ přestává nově rozlišovat mezi smlouvou o běžném účtu a smlouvou o vkladovém účtu – toto dělení již není na místě, protože ztratilo svůj původní smysl. Smlouva o vkladovém účtu nyní představuje pouze určitou modifikaci smlouvy o běžném účtu, a proto tvůrci legislativy nyní do NOZ přidávají pouze ustanovení o smlouvě o účtu (platební účet je upravován jiným zákonem).

Změny se dotkly také ustanovení o vkladní knížce. Občanský zákoník ustanovuje o účtech, ke kterým je vedena vkladní knížka, že neslouží k převádění peněžních prostředků. Nově NOZ povoluje vystavit vkladní knížku pouze na jméno majitele vkladní knížky. Dále je možné nakládat s peněžními prostředky na účtu pouze po předložení vkladní knížky. Zůstává zánik závazku v případě, kdy majitel s peněžními prostředky na účtu nenakládá nebo nepředloží vkladní knížku k doplnění záznamů, a to po dobu dvaceti let.

Jedna z výrazných změn se týká umořovacího řízení v případě ztráty vkladní knížky – nově je tato procedura zcela zbytečná a zrušena, neboť u vkladních knížek na jméno dochází k vystavení nové vkladní knížky, která starou zcela nahrazuje.

Všechny díly seriálu Postupně NOVÝM OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM: