INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Porovnání daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku

29.10.2013

I když Slováci při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatňují 19 % sazbu, ve finále platí méně než v České republice, kde sazba činí 15 %. Jaký je důvod? Je to především rozdílný výpočet daňové povinnosti, uplatnění daňové slevy na poplatníka nebo nezdanitelné položky na poplatníka.

Rovná daň ve výši 19 % pro daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob platí na Slovensku od 1. ledna 2004. Sazba daně z příjmů fyzických osob se od roku 2004 na Slovensku nezměnila, což je v Evropě výjimečné a pro ekonomiku pozitivní.

Od letošního roku došlo na Slovensku i v České republice ke zvýšení daňové povinnosti občanů, kteří mají nadstandardní příjmy. V Česku je zavedena tzv. solidární daň a platí ji občané, jejichž roční příjem překročí strop pro platbu důchodového pojištění (což je částka nad 48násobek průměrné mzdy). Zjednodušeno řečeno, solidární daň se týká občanů s měsíčním příjmem nad 103 536 Kč. Při výpočtu daně se tedy daň zvýší o tento solidární příplatek. Na Slovensku podléhají zvýšené 25 % sazbě daně z příjmů fyzických osob osoby, které mají 176,8násobek životního minima (částka 34.401,76 €)

V České republice se počítá daň z příjmů fyzických osob ze superhrubé mzdy - tedy hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. (Zaměstnavatel celkem odvádí za svého zaměstnance pojištění 34 % -  z toho 9 % na zdravotní pojištění a 25 % na sociální pojištění).

Na Slovensku fyzické osoby odvádí 19 % z daňového základu. Rozdílné je to, že daň z příjmů fyzických osob se počítá z jejich hrubé mzdy (tedy bez sociálního a zdravotního pojištění).

Pro ukázku jsou k dispozici výpočty efektivního zdanění u průměrné mzdy v České republice a na Slovensku.

Efektivní zdanění v České republice:

Hrubá mzda                                                                                                                        24 503 Kč

Superhrubá mzda                                  (24 503 Kč x 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 32 900 Kč

Daň z příjmu fyzických osob                                                                  (32 900 Kč x 15 %) 4 935 Kč

Sleva na poplatníka                                                  (za rok 24 840 Kč, měsíčně 2 070 Kč) 2 070 Kč

Záloha na daň z příjmu fyzických osob                                               (4 935 Kč - 2 070 Kč) 2 865 Kč

Efektivní sazba daně z příjmu                                                             (2 865 Kč: 24 503 Kč) 11,69 %
Zdroj:Finance.cz


Efektivní zdanění na Slovensku

Hrubá mzda                                                                                                                                 804 €

Povinné pojistné                            (sociální pojištění 75,40 € a zdravotní pojištění 32,16 €) 107,56 €

Nezdanitelná položka na poplatníka               (za rok 3 644,75 euro, měsíčně 303,73 euro) 303,73 €

Základ daně                                                                              (804 € - 107,56 € - 303,73 €) 292,71 €

Daň z příjmu fyzických osob                                                                        (292,71 € x 19 %) 74,62 €

Efektivní sazba daně z příjmu                                                                          (74,62 €: 804 €) 9,28 %
Zdroj: Finance.cz

Jak můžeme vidět, i přes nižší sazbu daně uplatněnou na Slovenku má pracující nižší efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob. Důvodem je tedy rozdílný výpočet daňové povinnosti.