INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Paušální výdaj na dopravu

2.10.2014

Sazba základní náhrady byla od roku 2014 zařazena mezi nedaňové náklady v případě, že je uplatňován paušální výdaj na dopravu. Paušál na dopravu můžeme uplatnit v případě, že nechceme uplatňovat výdaje na dopravu autem podle dokladů nebo najetých kilometrů. Základní výše paušálu na dopravu představuje částku 5 000 korun za každý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo.

Pro účely tohoto zákona se má za to, že poplatník užívá silniční motorové vozidlo, u kterého uplatňuje paušální výdaj na dopravu, výlučně k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, pokud tak prohlásí, není-li prokázáno jinak. Výdaj lze použít maximálně pro tři vlastní automobily, a to na vozy zařazená i nezařazená do majetku firmy, auta na leasing a pronajatá, kromě vozů bezplatně vypůjčených. V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle § 24 odst. 2 písm. k) ZDP a naopak.

Automobil může používat i náš zaměstnanec nebo naše spolupracující osoba v souvislosti s naším podnikáním.  Paušál nelze uplatnit, pokud jsme automobil třeba jen na chvíli přenechali k užití jiné osobě. Nesmí jej – a to ani v souvislosti s podnikáním - použít ani náš příbuzný (třeba syn), pokud není naše spolupracující osoba.

V případě, že užíváme automobil i pro soukromé účely, uplatníme jen 4 000 korun měsíčně, (výdaje navíc musíme také zkrátit na 80 %). Krácený paušál uplatníme maximálně u jednoho vozu, ostatní vozy „s paušálem“ musíme užívat k podnikání výlučně.

K paušálu si navíc můžeme uplatnit tyto výdaje:

  • u vozu vlastního, který jsme zařadili do obchodního majetku (většinou proto, abychom jej mohli odpisovat), můžeme navíc uplatnit v prokázané výši výdaje na opravy a údržbu, pojistné, odpisy apod.
  • u vozu pronajatého, ať už od jiné osoby nebo na leasing, můžeme uplatňovat prokázané výdaje na pronájem vozu, pojistné a výdaje na opravy a údržbu

Pokud uplatňujeme krácený paušál, pak uplatníme jen 80% výdajů navíc. Ovšem výdaje za pohonné hmoty a parkovné nemůžeme uplatnit nikdy.