V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Od roku 2018 platí vyšší stravné

16.5.2018

V lednu tohoto roku došlo k výraznému navýšení stravného. To přísluší zaměstnanci, který byl vyslán na pracovní cestu. Výši stravného je možné sjednat v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu, který ukládá zákon.

V podnikatelské sféře je výše stravného pro Českou republiku stanovena za každý kalendářní den nejméně ve výši:

 •  78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V nepodnikatelské sféře je výše stravného v tuzemsku stanovena nejméně na:

 • 78 až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 119 až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 186 až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V nepodnikatelské sféře zároveň platí, že stravné není poskytnuto zaměstnanci, kterému v průběhu pracovní cesty, jež trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

Zahraniční stravné
V případě cesty mimo Českou republiku zaměstnanci náleží zahraniční stravné ve výši:

 • základní sazby, v případě že doba strávená mimo území České republiky trvá déle než 18 hodin,
 • 2/3 sazby, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
 • 1/3 sazby, trvá-li tato doba 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, jestliže vznikl nárok na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176.

Je-li délka pobytu v zahraničí kratší než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

V situaci, kdy je zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatně jídlo, základní sazba zahraničního stravného se krátí za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, je-li zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, je-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, je-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

V případě, že zaměstnavatel stravné nezkrátí, jedná se zdanitelný příjem zaměstnance.