INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Od roku 2018 platí vyšší stravné

16.5.2018

V lednu tohoto roku došlo k výraznému navýšení stravného. To přísluší zaměstnanci, který byl vyslán na pracovní cestu. Výši stravného je možné sjednat v kolektivní smlouvě, vnitřním předpisu nebo v pracovní smlouvě, ale jen v rozsahu, který ukládá zákon.

V podnikatelské sféře je výše stravného pro Českou republiku stanovena za každý kalendářní den nejméně ve výši:

 •  78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V nepodnikatelské sféře je výše stravného v tuzemsku stanovena nejméně na:

 • 78 až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
 • 119 až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
 • 186 až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

V nepodnikatelské sféře zároveň platí, že stravné není poskytnuto zaměstnanci, kterému v průběhu pracovní cesty, jež trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla

Zahraniční stravné
V případě cesty mimo Českou republiku zaměstnanci náleží zahraniční stravné ve výši:

 • základní sazby, v případě že doba strávená mimo území České republiky trvá déle než 18 hodin,
 • 2/3 sazby, trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,
 • 1/3 sazby, trvá-li tato doba 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, jestliže vznikl nárok na tuzemské stravné podle § 163 nebo § 176.

Je-li délka pobytu v zahraničí kratší než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje.

V situaci, kdy je zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě poskytnuto bezplatně jídlo, základní sazba zahraničního stravného se krátí za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % zahraničního stravného, je-li zahraniční stravné ve výši 1/3 základní sazby,
 • 35 % zahraničního stravného, je-li o zahraniční stravné ve výši 2/3 základní sazby,
 • 25 % zahraničního stravného, je-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

V případě, že zaměstnavatel stravné nezkrátí, jedná se zdanitelný příjem zaměstnance.