INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o ochraně spotřebitele

1.3.2016

Od 1. února začala platit novela zákona o ochraně spotřebitele upravující mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Tato novela se netýká jen podnikatelů „internetových“ ale všech podnikatelů pokud přicházejí do kontaktu se spotřebiteli a uzavírají s nimi smlouvy o prodeji zboží nebo poskytnutí služeb.

Novela především zvyšuje ochranu spotřebitelů vůči nekalým obchodním praktikám a zavádí možnost alternativního řešení sporů vzniklých ze vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem. Unijní legislativa na ochranu spotřebitele vyžaduje, aby spotřebitel mohl v případě sporu s obchodníkem využít jinou možnost než soudní řízení. Alternativní řešení sporů by oproti soudní cestě mělo znamenat podstatně jednodušší, neformálnější, rychlejší a méně nákladný způsob.

Nespokojení zákazníci se budou moci ve většině případů obracet na Českou obchodní inspekci, profesní komory s povinným členstvím či spotřebitelské organizace, které se pokusí přimět obě strany k dohodě.

Velkou část sporů představují hlavně reklamace, které od veřejnosti dostává Česká obchodní inspekce (téměř 6 000 ročně). Avšak inspekce až do současnosti neměla žádný nástroj, jak by se do samotné reklamace mohla aktivně zapojit a pokusit se o dohodu.

Všichni podnikatelé tedy budou mít informační povinnost ohledně mimosoudního řešení sporů, která musí být jasná, srozumitelná a snadně dostupná. Zákon také uvádí to, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, tato informace musí být uvedena i na těchto stránkách.

Tomáš Palla ze Sdružení obrany spotřebitelů (SOS – Asociace) považuje podporu mimosoudních řízení za krok správným směrem: „Spotřebitelské spory nejsou obvykle právně složité a jejich řešení v soudním řízení trvá neadekvátně dlouho a spotřebitele stojí neadekvátně mnoho času a peněz. Praxe ukazuje, že mimosoudně se takto podaří vyřešit až 30 procent případů,“ vysvětluje.

V případě, že se vzniklý spor mezi spotřebitelem a prodávajícím nepodaří urovnat přímo, musí prodávající poskytnout spotřebiteli výše uvedené informace písemně či na trvalém nosiči dat. Jestliže spotřebitel zahájí mimosoudní řešení sporu, prodávající je povinen se ho účastnit. Znamená to se zejména vyjádřit k podání spotřebitele ve stanovené lhůtě, poskytovat součinnost subjektů mimosoudního řešení sporů (reagovat na jeho požadavky apod.). Pokud prodávající nesplní tyto povinnost, může dostat pokutu až ve výši 1 000 000 korun.