INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o místních poplatcích

17.4.2018

Ministerstvo financí by chtělo sjednotit lázeňský a rekreační poplatek a poplatek z ubytovacích zařízení. Poplatku by tak podléhal krátkodobý pobyt bez ohledu na místo a účel. Cílem novely je narovnání trhu s krátkodobým ubytováním. Novela by měla nahradit stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatek z pobytu.

Nový poplatek z pobytu bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o pobyt v lázeňských místech, nebo v místech velkého turistického ruchu. Novela tak reaguje na rozvoj sdílené ekonomiky a na osoby podnikající například přes Airbnb. Provozovatelé nabízející ubytování přes Airbnb mají totiž oproti penzionům tu výhodu, že na rozdíl od nich nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování.  Nový poplatek se bude vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Nedávno již vláda uzavřela dohodu se společností Uber. Řidiči využívající tuto platformu budou dobrovolně evidovat své tržby a společnost poskytne finančnímu úřadu potřebná data týkající se jednotlivých transakcí.

Místnímu poplatku nebude podléhat přechodné ubytování pro studenty a žáky, například vysokoškolské koleje. Dále poplatek nebude hrazen za zdravotnická nebo lázeňská zařízení, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení, a za zařízení sloužící sociálním a charitativním účelům.

Ministerstvo financí navrhuje sazbu od nabytí účinnosti novely v lednu 2020 na 21 korun za den, o rok později by měl poplatek stoupnout na 50 korun za den. Poplatek si může každá obec nastavit podle svých potřeb, nejvýše však na úroveň maximální sazby.

V nové úpravě se píše o spojeném poplatku, který se platí z úplatného pobytu. Poplatníkem poplatku z pobytu má být fyzická osoba, která v obci není přihlášená. Předmětem poplatku z pobytu má být úplatný pobyt u jednotlivého poskytovatele pobytu po dobu nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů. „Ubytování poskytnuté na základě smlouvy o ubytování podle občanského zákoníku je sice jednou z forem úplatného poskytnutí pobytu, ale předmět poplatku má být širší a má zahrnout i zastřené formy ubytování poskytovaného formálně na základě nájemní nebo jiné smlouvy, a dále má zahrnout úplatné poskytnutí pobytu v prostorách k tomu primárně neurčených, zejména v bytech, ateliérech a v dalších prostorách zkolaudovaných k jiným účelům než k poskytování ubytování, ale například i na zahradě nebo louce, pokud poskytovatel pobytu za pobyt na nich vybírá úplatu od pobývajících,“ doplňuje se v důvodové zprávě.