INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nižší exekuční srážky ze mzdy

25.6.2019

Lidé, kteří jsou v exekuci či insolvenci si polepší, neboť hranice, nad kterou se dlužníkům sráží z výplaty bez omezení se posouvá.

Od 1. června 2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 595/2066 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení. 

Dlužníkovi musí zůstat dvě třetiny součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení pro jednoho člověka v nájmu ve městě od 50 tisíc do 100 tisíc obyvatel. Pro letošní rok byla stanovena částka, nad kterou je možné dlužníkovi srazit ze mzdy bez omezení, 9 643 korun (nezabavitelná částka zaměstnance žijícího v domácnosti s manželkou a jedním dítětem). Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Třetina částky do 9 643 Kč je určena na úhradu pohledávky, druhá třetina slouží k úhradě přednostní pohledávky, u nepřednostní pohledávky zůstane dlužníkovi a třetí třetina zůstává vždy dlužníkovi. Dle ministerstva spravedlnosti byla ovšem v souvislosti s inflací stanovena příliš nízko. Dlužníci tak často příjmy nad tuto hranici nepřiznávali.

Zákony, kterými se řídí exekuce rozlišují dva typy pohledávek. Jedná se buď o přednostní pohledávky, nebo nepřednostní pohledávky. Přednostní pohledávky jsou:

 • pohledávky výživného;
 • pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
 • pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy;
 • pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
 • pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
 • pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
 • pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
 • pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
 • pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.

Od poloviny letošního roku se částka zdvojnásobuje na 19 286 korun. Nový postup pro výpočet částky se uplatní u srážky prováděné z výplaty za období měsíce června. Změna se ovšem dotkne jen zaměstnanců s průměrnými a vyššími příjmy. Dle odborníků by se měla zvednout spíše základní nezabavitelná částka, která by měla vycházet ze skutečných nákladů na bydlení.

V loňském roce bylo podle Exekutorské komory v exekuci 821 300 lidí a v osobním bankrotu 114 000 lidí. Insolvenční novela, která již také platí, by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem. Jsou dvě možnosti oddlužení. Dlužníci mohou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat alespoň 30 procent dlužné částky. Pokud by nezaplatili ani zmíněných 30 procent, rozhodoval by soud. Pro seniory platí mírnější podmínky a bez dluhů by mohli být do tří let. Za první dva týdny června bylo podáno 1 600 insolvenčních návrhů, což ve srovnání se stejným obdobím loni představuje nárůst o 72 %.