INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezabavitelné minimum v roce 2021

3.2.2021

Dlužníkům od lednové výplaty zůstane na účtu o něco více. Došlo totiž ke zvýšení nezabavitelné částky. V současnosti je u nás v exekuci kolem 800 tisíc lidí.

Nezabavitelné minimum představuje částku, která je v rámci srážek ze mzdy nepostižitelná a zaměstnanci musí být vždy vyplacena. Jde o částku z čisté mzdy a má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Toto minimum je vypočteno jako ¾ ze součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení.

Od letošního roku došlo k mírnému zvýšení nezabavitelné částky při exekuci nebo insolvenci díky nově stanovenému normativu nákladů na bydlení.  Životní minimum zůstává ve výši 3 860 korun a normativní náklady na bydlení se zvýšili z 6 502 korun na 6 337 korun. Od 1. ledna je tedy základní nezabavitelná částka ve výši 7 872, 80 korun. Nezabavitelné minimum se určuje podle výše měsíčního příjmu, počtu vyživovaných osob a osobního stavu.

Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné (manžel či manželka, děti), se uplatní 1/3 z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 2 624,30 korun. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 20 994 korun.

V souvislosti s exekucemi poslanci schválili novinku, která má lidem v exekuci ochránit nezabavitelné minimum ze mzdy. Jedná se o nově zavedený institut tzv. chráněného účtu. Zákon by měl být účinný od dubna letošního roku.

Banky by měly účet zřídit zdarma na žádost dlužníka. Nezabavitelnou částku by si tak mohl dlužník nechat posílat na tento zvláštní účet, na který nemůže být vedená exekuce. V praxi se totiž často stává, že dlužníkovi nezabavitelné minimum nezůstane.  Problémem je více exekucí najednou. V případě, že první exekuce dopadá na dlužníkův plat a od svého zaměstnavatele po odečtení srážek obdrží nezabavitelné minimum, druhá exekuce, vedená již proti kontu dlužníka, se dotkne i zbývajících peněz, přestože se jedná o nezabavitelné minimum.

„Chráněný účet je další krok k spravedlivému prostředí a k prosazení toho, že férovému splácení je třeba otevírat cestu, musíme ale říct jasné ne dlužnímu otroctví. Pomůže především rodinám dlužníků, kterým dá finanční jistotu. Pomůže samoživitelkám, kterým to ochrání státní podporu, která nesmí být exekvována. Pomůže to i státu – poklesne počet lidí, kteří se dvojitými a mnohanásobnými exekucemi dostanou do situace, že jsou zcela bez prostředků, a to je nutí požadovat mimořádnou státní výpomoc nebo se stávají snadnou kořistí lichvářů a upadají do stále hlubší propasti,“ vysvětluje výhody chráněného účtu spoluautorka návrhu Kateřina Valachová z ČSSD.