INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nevydat včas zápočtový list se nemusí vyplatit

27.7.2016

Zaměstnavatel může zaplatit pokutu až ve výši dvou milion korun, pokud nedá včas svému bývalému zaměstnanci zápočtový list. Dle Zákoníku práce musí zaměstnavatel vydat zápočtový list automaticky nejpozději v poslední den pracovního poměru.

Pokud se nezaměstnaní evidují na úřad práce, musí nejpozději do osmi dnů přinést zápočtový list z bývalého zaměstnání.

Zápočtový list by měl obsahovat tyto informace:

  • údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
  • druh konaných prací,
  • dosaženou kvalifikaci,
  • odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
  • zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
  • údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Pro nového zaměstnavatele má zápočtový list význam v tom, že dle údajů obsažených v potvrzení o zaměstnání například plní povinnosti nového plátce mzdy při nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci) srážkami ze mzdy apod. Nicméně zaměstnavatel vás může přijmout i bez zápočtového listu.

Pokud zaměstnavatel odmítá vydat zápočtový list, hrozí mu sankce od inspektorátu práce a i případné odškodnění zaměstnance. Jak již bylo zmíněno, pokuta může dosahovat až 2 000 000 korun. Vydání zápočtového listu je automatické a nelze ho vázat na splnění určité skutečnosti, např. vrácení pracovních pomůcek. V případě, že zaměstnanec nebude přijat do zaměstnání pro nepředložení zápočtového listu, vznikne mu škoda, kterou je zaměstnavatel povinen nahradit. Škoda vám může vzniknout tím, že jste nebyli přijati do pracovního poměru u jiného zaměstnavatele, a proto jste nedosáhli výdělku.