INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Návrh zákona o státních úřednících si vysloužil ostrou kritiku

10.6.2013

Návrh zákona o státních úřednících přináší tři významné změny, například to, že ministři se nemusí řídit výsledky výběrových řízení, odměňování úředníků je ponecháno čistě na vůli nadřízeného anebo také skutečnost, že nárůst finančních prostředků sloužících na platy úředníků by mohl dosáhnout až 99ti miliard.

Tato nová pravidla, která z návrhu zákona o státních úřednících vyplývají, jsou ale často terčem kritiky – například Evropská komise naznačila, že návrh nepovažuje za kvalitní. Další kritiku si návrh vysloužil i ze strany několika nevládních organizací nebo odborů. Návrh tohoto zákona kvůli tomu jde ba vládu v rozporu.
Například Václav Velčovský z organizace Goog Governance upozorňuje na to, že již od roku 2002, tedy dlouhých 11 let, má ČR k dispozici kvalitní služební zákon, který ale ještě nenabyl účinnosti – nenaskýtá se snazší možnost, než jej novelizovat. Dodal také, že podporuje novelu zákona z „dílny“ poslance Tejce, nynějšího stínového ministra vnitra.

Lenka Petráková z organizace Oživení dokonce tvrdí, že se nejedná o protikorupční zákon, ale o pokračování v současných špatných postupech, jelikož dle zmíněných změn by zákon zřejmě nezajišťoval potřebné odpolitizování, profesionalizaci a stabilizaci veřejné správy.

Dle Michaely Suchardové z NFPK by dokonce mohlo v případě přijetí návrhu zákona v jeho nynější nekvalitní podobě dojít k tomu, že by čerpání peněz z evropských fondů mohlo být na další programové období zpochybněno, což by bylo velice nepříjemné.

Více o tomto návrhu zákona si můžete prostudovat na webu Bezkorupce.cz, kde najdete i kopii dopisu ministrům či srovnání návrhu zákona o státních úřednících a novelizovaného služebního zákona, a v neposlední řadě také analýzu finanční náročnosti a výkonu státní správy do roku 2030 a další užitečné a zajímavé informace.