INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Mzdový list

28.3.2017

Mzdový list musí být založen každému zaměstnanci. Vedou se všem poplatníků, kterým plátce sráží zálohu na daň i srážkovou daň. Mzdový list je dokladem toho, že plátce správně zdaňoval své příjmy. Mzdový list pro rok 2017 bude muset mít jiné náležitosti, u mzdových listů za zdaňovací období 2016 budou ještě tolerovány nepřesnosti.

Povinná náležitost mzdového listu, týkající se ročního zúčtování daně, je novinka platná od 1.1.2015. Od letošního roku se by měly být mzdové programy nastaveny tak, aby mzdový list za rok 2017 obsahoval údaje o výpočtu daně za rok 2016.

Údaje obsažené v mzdovém listě:

 • Jméno (včetně dřívějšího příjmení)
 • Rodné číslo
 • Bydliště
 • Jméno a rodné číslo osoby, na kterou uplatňuje slevu na dani a daňové zvýhodnění, nezdanitelné částky a částku slev na dani
 • Den nástupu do zaměstnání
 • Měsíční částky:
  • úhrn zúčtovaných mezd
  • částky osvobozené od daně z úhrnu mezd,
  • základ pro výpočet zálohy na daň nebo srážkové daně
  • vypočtená záloha nebo srážková daň
  • měsíční sleva na dani a záloha snížená o slevy
  • měsíční daňové zvýhodnění, sleva na dani za dítě a daňový bonus a záloha snížená o měsíční slevy
  • skutečně sražená záloha
 • Součet údajů za zdaňovací období a úhrn měsíčních daňových bonusů
 • Údaje o výpočtu daně a provedeném ročním zúčtování daně

V zákoně není uvedeno, jak má mzdový list vypadat graficky. Povinné údaje lze chápat jako minimální a údaje je možné také uvést ve formě příloh ke mzdovým listům.