INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Minimální mzda – pojem, výše a změny sazeb

20.5.2013

Jak je definována minimální mzda? Je pro všechny zaměstnance vždy stejná? A kdo se zabývá kontrolou dodržování její výše? Na tyto a další otázky naleznete odpověď v následujícím článku.

Minimální mzda. Pojem, se kterým se lze setkat na pracovním trhu, o její výši se diskutuje v médiích. Vztahuje se na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném na dohodě o provedení práce, nebo dohodě o pracovní činnosti. To jestli se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou, její výši neovlivňuje. Základní sazba minimální, hrubé mzdy je stanovena na 40h týdně. Její výše činí 48,10,- Kč na hodinu, tzv. 8000,- Kč za měsíc odvedené práce. V případě, že mzda, plat či odměna zaměstnance nedosáhne na úroveň minimální mzdy za dobu jednoho kalendářního měsíce, má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci rozdílový doplatek. Do výše minimální mzdy se dále započítávají všechna mzdová plnění, s výjimkou mzdy za práci přesčas, o víkendech nebo v době státních svátků. Kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování zaměstnanců se zabývá Státní úřad inspekce práce a jemu podřízené, oblastní inspektoráty.

Nelze zapomenout na mzdu, na kterou má zaměstnanec v pracovním poměru, tedy ne na základě dohod, nárok. Jedná se o tzv. zaručenou mzdu. Její legislativní úpravou se zabývá nařízení vlády č.567/2006 Sb. Stanovuje, stejně jako minimální mzda, nejnižší úroveň mzdy, která musí být zaměstnanci poskytnuta. A shodně stanovuje i povinnost zaměstnavatele doplácet rozdíl v případě, že zaručená mzda nedosáhne stanovené, minimální úrovně.

Od ledna 2013 navíc platí rovné podmínky pro zaměstnance při stanovení sazeb minimální a zaručené mzdy. Nižší sazby měly sloužit jako motivace pro zaměstnavatele k zaměstnávání osob s nízkou kvalifikací, praxí nebo zdravotním handicapem. Od letošního ledna však platí rovné podmínky pro všechny. Tato změna podle průzkumů přinese zvýšené výdaje zaměstnavatelů.  Podle předběžných odhadů by se mělo jednat o částku přesahující 166 milionů korun. Otázkou tedy je, zda tato změna nebude provázena propouštěním či krácením pracovních úvazků. Podle odborových svazů jsou však takové obavy zbytečné.