INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Letní brigády a placení daní

14.6.2017

Sezónní práce se blíží. Nabídka brigád dle dostupných zdrojů letos vzrostla. Zaměstnavatelé tak reagují na nedostatek pracovních sil i vybírání dovolené. Většina brigád funguje na bázi dohod konaných mimo pracovní poměr. Převážně se tedy jedná o dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Co se týče dohody o pracovní činnosti, musíte z ní odvádět zdravotní a sociální pojištění i daň z příjmů (u částky do 2 500 korun ve specifických případech nemusíte platit pojistné na sociální a zdravotní pojištění). Dohodu o pracovní činnosti lze nejdéle sjednat na dobu 52 týdnů s maximálním rozsahem 20 hodin týdně. Je však možné uplatnit slevu poplatníka, či slevu na studenta.

Při výdělku větším než 2 500 korun je lepší variantou uzavřít dohodu o provedení práce. Tato forma nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce. Výhodou ovšem je to, že pokud máte uzavřeno více dohod u několika zaměstnavatelů, platí tento limit pro každého zaměstnavatele zvlášť. Dohoda o provedení práce je zajímavá pro pracovníky, jejichž hrubý měsíční výdělek dosahuje maximálně 10 tisíc korun. Do této výše příjmu totiž zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí zdravotní a sociální pojištění, pouze 15% daň.

„Každý poplatník daně z příjmů může uplatnit základní daňovou slevu, která letos dělá 24 840 korun za rok, za měsíc tedy 2 070 korun. Specifickou skupinu tvoří studenti, kteří kromě slevy na poplatníka mají nárok na slevu na studenta, která v tomto roce činí až 4 020 korun ročně. V praxi tak studentům často vychází daň nulová a ve výsledku tedy dostanou částku, kterou si skutečně vydělali,“ uvedla Dana Trezziová z poradenské společnosti BDO. Pro vrácení daně je nutné podat daňové přiznání a mít podepsané růžové prohlášení (prohlášení k dani). Pokud je brigádník student, tak je nutné také doložit potvrzení o studiu.

Někteří studenti vyhledávají i práci v zahraničí. Pracovní podmínky se pak odvíjí od konkrétní země a práce, kterou zde budou vykonávat. Ve většině zemí Evropské unie můžete krátkodobě pracovat bez pracovního povolení i povolení k pobytu. Většinou se zájemci o práci v zahraniční musí odhlásit ze systému českého zdravotního pojištění a po svém návratu se opět přihlásit. Je nutné přiznat všechny příjmy, tedy i ty zahraniční. Česká republika má však s několika zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění jednoho výdělku.