INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Konference „Přínosy kohezní politiky“

3.7.2013

Dne 20.6.2013 se na Staroměstské radnici uskutečnila konference zabývající dosavadními přínosy evropských fondů v letech 2007 až 2013. Sešli se zde zástupci evropských institucí, národní implementační struktury, orgánů, které se podílejí na čerpání evropských dotací a další odborná veřejnost. Zúčastnění diskutovali o přínosech a konkrétních výsledcích, kterých se v České republice podařilo dosáhnout ve spolupráci s evropskými fondy.

Schůzi zahájil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich. Jednotliví zúčastnění příjemci dotací zde představili své projekty, na nichž byli vidět konkrétní výsledky realizace – tedy co a v jakém rozsahu se za evropské peníze opravdu podařilo uskutečnit.

Přímo ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský, pod jehož záštitou konference proběhla, uvedl, že kohezní politika je prioritní oblastí, která přinesla a jistě ještě přinese našemu státu značný užitek. Daniel Braun ministra ještě doplnil, že přínosy evropských fondů jsou zřejmé také z pohledu statistiky a zdůraznil, že tyto informace je důležité předat také občanům, a to prostřednictvím stále se zdokonalujících komunikačních technologií, konkrétně mobilních telefonů, kde si zájemci mohou prohlédnout tzv. „Mobilní mapu projektů“ – v této mapě se jim zobrazí konkrétní realizované projekty v jejich okolí. Na webové stránce www.strukturalni-fondy.cz byl také byl také spuštěn chat, kde se mohou občané ptát na to, co je kolem fondů EU zajímá.

Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží veřejnost opoutat tedy nejenom tím, že zdokonaluje přístup k informacím o evropských projektech, ale také vyhlašováním různých soutěží. V rámci konference byl vyhlášen již třetí ročník soutěže „Vyfoť projekt“. Úkolem je vyfotit projekt podpořený z fondů EU a zaslat fotografii do této soutěže o zajímavé ceny. Podobná je soutěž „Navrhni projekt“, která je určena pro studenty středních škol. Cílem této soutěže je formou zjednodušené projektové žádosti navrhnout různá zlepšení pro regiony, kde studenti bydlí. Navržené projekty bude hodnotit odborná komise složená ze zástupců MMR a operačních programů. Tato soutěž jednoznačně představuje zdroj cenných informací jak pro odborníky z komise, tak i pro zúčastněné studenty.

Další informace o soutěžích jsou dostupné na www.vyfotprojekt.cz a www.navrhniprojekt.cz. Chopte se příležitosti a informujte vaše místní školy, studenty a veřejnost o těchto soutěžích a očekávejte zajímavé nápady a informace!