INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jedno inkasní místo a jeho výhody

9.5.2013

Jedno inkasní místo. Projekt v rámci daňové reformy, který má nabýt platnosti k 1. lednu 2015. O jeho realizaci se diskutuje již bezmála 6 let. Co je jeho záměrem a jaké změny a výhody nám od příštího a přespříštího roku přinese?

Projekt jednoho inkasního místa přinese sloučení výběru odvodů na daň z příjmů fyzických osob s výběrem odvodů na veřejnoprávní pojištění. Jinými slovy, občané budou moci na jednom místě odevzdat svá daňová přiznání a vše, co se týká zdravotního a sociálního pojištění. Časem by jednotné inkasní místo mělo zahrnovat i výběr daní a cel.

Spuštění JIM proběhne ve dvou fázích. V první fázi, která poběží od ledna 2014, budou poplatníci dobrovolně podávat sjednocené formuláře, a to v elektronické podobě. Druhou fází, která bude následovat od ledna 2015, je pak povinné využívání JIM občany ČR. Výhodou by mělo být například zjednodušení života pro podnikatele, ve smyslu co nejmenšího, osobního kontaktu se státní sférou. Dalším přínosem JIM je snížení administrativní zátěže s důrazem na kvalitu a provázanost komunikačních technologií. Míra tohoto snížení by měla dosáhnout kolem 20% stávajícího objemu. Podle studie zpracované pro Ministerstvo financí je tento projekt realizovatelný, což je jistě dobrá zpráva.

Nutno však dodat, že ke spuštění projektu mělo původně dojít už v lednu letošního roku. Zbývá tedy jen doufat, že znovu nedojde k opětovnému posunutí plánovaného data spuštění JIM. A pokud vše půjde hladce a projekt bude spuštěn, doufejme také v jeho bezproblémový provoz. Stačí si vzpomenout na centrální registr vozidel a problémy s jeho fungováním. Snad vše půjde pro tentokrát podle plánu. Držme palce.