INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Exekuční srážky

13.1.2017

Pokud jste v exekuci, či insolvenci, pravděpodobně vám zaměstnavatel bude provádět exekuční srážky ze mzdy. Nicméně zaměstnavatel vám nikdy nemůže zabavit celou výplatu. Musí vám zůstat určitá část mzdy, jejíž výše vychází z tzv. nezabavitelné částky. Tato částka musí být zaměstnanci vždy vyplacena, neboť slouží k zajištění jeho základních životních potřeb.

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky, kterými jsou životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Náklady na bydlení vláda stanovila ve výši 5 822 korun a životní minimum jednotlivce ve výši 3 410 korun.

Obvykle se každým rokem nezabavitelné minimum zvyšuje. Avšak v letošním roce dochází k jeho snížení. V případě exekuce, vám tak bude moci být zabavena vyšší část z výplaty. Pro letošní rok činí nezabavitelná částka dlužníka 6 154,67 korun. (v minulém roce to bylo 6 178,67 korun). Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tedy 1 538,67 korun. Nad 9 232 korun se srazí veškerý zbytek mzdy.

Minimální mzda v letošním roce činí 11 000 korun. Jestliže by zaměstnanec pobírající minimální mzdu měl nařízeny exekuční srážky ze mzdy, výpočet bude závislý na tom, zda má nějaké děti, či manželku, zda se jedná o přednostní či nepřednostní pohledávku apod. Výpočet exekučních srážek se provádí z čisté mzdy.

Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, pokud jsou srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Podobný princip exekučních srážek se uplatňuje i na jiné typy příjmů, například na některé sociální dávky. Srážky mohou být provedeny i například z rodičovského příspěvku.