INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na úsporu energie ve firmách

15.5.2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje II. Výzvu aktivity Úspory energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie, např. pořízení šetrnějších strojů, zateplení budov, výměny oken a další.

Příjem žádostí do výzvy na úspory energie bude spuštěn již 24. května. Žádosti lze posílat do 31. října 2025 nebo do vyčerpání alokace výzvy.  O dotaci mohou žádat podniky všech velikostí mimo území Prahy. Podniky budou moci získat až zhruba 750 milionů korun na investiční projekt.

Podporované aktivity:

  • snížení energetické náročnosti budov
  • instalace integrovaného zařízená v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie
  •  připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
  • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
  • investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
  • modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
  • využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
  • modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě

Celkové způsobilé výdaje musí být minimálně ve výši 625 tisíc korun a maximálně do výše dvě miliardy korun.  Míra podpory se bude pohybovat v rozmezí 30 – 80 % celkových způsobilých výdajů dle regionální mapy podpory, velikosti podniku a typu podporované aktivity. Vybrané kraje budou mít o něco vyšší podporu podle jejich ekonomické výkonnosti.

Podpora na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a výběrové řízení, bude poskytována ve výši 50 procent ze způsobilých výdajů. Maximální výše způsobilých výdajů může činit 80 000 korun na jednu žádost o podporu.  Projekt se fyzicky musí realizovat do 31. října 2026.