INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlužníkům zůstane více peněz

5.8.2020

Srážky ze mzdy mají svá pravidla a dlužníkovi může být sražena pouze částka dle legislativy odpovídající jejich životní situaci. Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u přednostních a nepřednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy. Nepřednostní pohledávky jsou např. nezaplacené faktury, nezaplacené splátky a úroky, pokuty a penále.

S každým rokem se mění výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Od dubna se i změnila výše životního minima.

V letošním roce jsou pro výpočet srážky ze mzdy důležité tyto částky:

  • 3 860 korun (životní minimum jednotlivce)
  • 6 502 korun (normativní náklady na bydlení)
  • 10 362 korun (základní nezabavitelná částka)

Nezabavitelné minimum je částka, které plně náleží lidem v exekuci nebo osobním bankrotu. Zaměstnanec v exekucích má vždy nárok na tuto částku a další částky dle počtu vyživovaných osob.

Od 1. července se zvýšila nezabavitelná částka díky úpravě parametrů výpočtu. Nezabavitelná částka jednotlivce se nově počítá jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (do 30.6.2020 se počítala jako 2/3 součtu) a dojde k jejímu zvýšení o 1 164 korun na konečnou částku 7 772 korun.

Nově se taktéž počítá nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nejčastěji na děti), a to jako 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce (do 30.6.2020 se počítala jako 1/4). Došlo také ke zvýšení o 864 korun na konečnou částku 2 591 korun.

V exekučním řízení jsou postiženy kromě platu či mzdy i tyto příjmy: nemocenské, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Exekutor naopak nesmí postihnout příjmy jako jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.