V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlužníkům zůstane více peněz

5.8.2020

Srážky ze mzdy mají svá pravidla a dlužníkovi může být sražena pouze částka dle legislativy odpovídající jejich životní situaci. Srážky se provádí z čisté mzdy a jejich výše se liší u přednostních a nepřednostních pohledávek. Přednostní pohledávky jsou např. pohledávky na výživném, vůči státu a náhrady škod způsobených úmyslnými trestnými činy. Nepřednostní pohledávky jsou např. nezaplacené faktury, nezaplacené splátky a úroky, pokuty a penále.

S každým rokem se mění výše nezabavitelné částky s ohledem na každoroční zvýšení částky normativních nákladů na bydlení. Od dubna se i změnila výše životního minima.

V letošním roce jsou pro výpočet srážky ze mzdy důležité tyto částky:

  • 3 860 korun (životní minimum jednotlivce)
  • 6 502 korun (normativní náklady na bydlení)
  • 10 362 korun (základní nezabavitelná částka)

Nezabavitelné minimum je částka, které plně náleží lidem v exekuci nebo osobním bankrotu. Zaměstnanec v exekucích má vždy nárok na tuto částku a další částky dle počtu vyživovaných osob.

Od 1. července se zvýšila nezabavitelná částka díky úpravě parametrů výpočtu. Nezabavitelná částka jednotlivce se nově počítá jako 3/4 součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení (do 30.6.2020 se počítala jako 2/3 součtu) a dojde k jejímu zvýšení o 1 164 korun na konečnou částku 7 772 korun.

Nově se taktéž počítá nezabavitelná částka na vyživovanou osobu (nejčastěji na děti), a to jako 1/3 nezabavitelné částky jednotlivce (do 30.6.2020 se počítala jako 1/4). Došlo také ke zvýšení o 864 korun na konečnou částku 2 591 korun.

V exekučním řízení jsou postiženy kromě platu či mzdy i tyto příjmy: nemocenské, důchody (s výjimkou částky odpovídající výši nákladů za pobyt v ústavu sociální péče a výši kapesného v takovém ústavu), náhrady mzdy (s výjimkou náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem, např. při pracovních cestách), odstupné, odměny z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, stipendia, podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, peněžité pomoci v mateřství, z dávek státní podpory a pěstounské péče, které se nevyplácejí jednorázově (tedy například z přídavku na dítě nebo rodičovského příspěvku), výsluhový příspěvek u vojáků či příslušníků bezpečnostních sborů a z různých příspěvků k důchodu.

Exekutor naopak nesmí postihnout příjmy jako jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, jednorázové dávky sociální podpory, příspěvek na bydlení a dávky sociální péče.