Informace ke COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Desátý ročník Visegrádské konference

21.5.2013

Letos se již podesáté sešli zástupci veřejné správy zemí tzv. Visegrádské čtyřky, jíž tvoří země Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, aby doprovodili pravidelnou konferenci V4DIS, což je zkratka z anglického „Visegrad Four for Devepoloping Information Society“. Akci podpořil mimo jiné Mezinárodní visegrádský fond a zúčastnilo se jí několik významných představitelů nejen z visegrádského regionu, ale také z dalších evropských zemí. Osobně se konference zúčastnil i náš místopředseda Senátu Parlamentu ČR, pan Přemysl Sobotka.

Témata, kterými se konference zabývala, se týkala např. projektů z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce a samozřejmě nechybělo sdělení zkušeností z implementace moderních technologií v oblastech souvisejících s veřejnou správou.

Co ale bylo nejdůležitějším bodem celé konference? Letos se zde vyhodnocoval rozsáhlý 18ti měsíční projekt LDA-V4, neboli „Lokální digitální agenda v zemích V4“, o němž se v médiích několikrát psalo. Jeho závěrečná brožura je k dispozici na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/LDA-V4.

Další částí programu konference V4 byly již tradiční prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Zúčastnění zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky také obdrželi ocenění udělená v rámci také již tradiční soutěže EuroCrest.

Co je ještě důležité zmínit, hlavním organizátorem celé akce je sdružení Český zavináč a několik partnerů se ještě podílelo na její přípravě, např. Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a další partneři ze zemí V4 – ze Slovenska to byla Únia miest a město Moldava nad Bodvou, z Maďarska město Karcag a z Polska Alfa-Omega Foundation, města Radkow, Rybnik, Gdaňsk a okres Swidnica.