INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Desátý ročník Visegrádské konference

21.5.2013

Letos se již podesáté sešli zástupci veřejné správy zemí tzv. Visegrádské čtyřky, jíž tvoří země Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko, aby doprovodili pravidelnou konferenci V4DIS, což je zkratka z anglického „Visegrad Four for Devepoloping Information Society“. Akci podpořil mimo jiné Mezinárodní visegrádský fond a zúčastnilo se jí několik významných představitelů nejen z visegrádského regionu, ale také z dalších evropských zemí. Osobně se konference zúčastnil i náš místopředseda Senátu Parlamentu ČR, pan Přemysl Sobotka.

Témata, kterými se konference zabývala, se týkala např. projektů z oblasti e-turismu, otázky týkající se dalšího rozvoje přeshraniční spolupráce a samozřejmě nechybělo sdělení zkušeností z implementace moderních technologií v oblastech souvisejících s veřejnou správou.

Co ale bylo nejdůležitějším bodem celé konference? Letos se zde vyhodnocoval rozsáhlý 18ti měsíční projekt LDA-V4, neboli „Lokální digitální agenda v zemích V4“, o němž se v médiích několikrát psalo. Jeho závěrečná brožura je k dispozici na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/LDA-V4.

Další částí programu konference V4 byly již tradiční prezentace aktivit mladých talentovaných lidí, kteří se aktivně zapojují do správy věcí veřejných a prostřednictvím soutěže Junior Erb porovnávají vlastní projekty a vyměňují si cenné zkušenosti. Zúčastnění zástupci veřejné správy zemí Visegrádské čtyřky také obdrželi ocenění udělená v rámci také již tradiční soutěže EuroCrest.

Co je ještě důležité zmínit, hlavním organizátorem celé akce je sdružení Český zavináč a několik partnerů se ještě podílelo na její přípravě, např. Univerzita Hradec Králové, Magistrát hl. m. Prahy a další partneři ze zemí V4 – ze Slovenska to byla Únia miest a město Moldava nad Bodvou, z Maďarska město Karcag a z Polska Alfa-Omega Foundation, města Radkow, Rybnik, Gdaňsk a okres Swidnica.