INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daňový bonus 2022

6.7.2022

Velmi efektivní podporou pro rodiny s dětmi je možnost daňového zvýhodnění na děti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo odměny. Osoby samostatně výdělečně činné až za celý kalendářní rok.

Slevu na dítě je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s vámi sdílí společnou domácnost.

Podle § 35c odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů se pak za vyživované dítě považuje:

  • dítě vlastní,
  • dítě osvojené,
  • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů,
  • dítě druhého z manželů,
  • dítě, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti či zletilosti v pěstounské péči,
  • vlastní vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají dostatečné příjmy, z nichž by mohli slevu na dítě uplatnit.

Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní za měsíc, kdy se dítě narodilo. Zvýhodnění může uplatňovat vždy jeden z rodičů. Abyste mohli jako zaměstnanec zvýhodnění uplatnit, musíte mzdové účetní doložit potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, kde bude uvedeno, že zde slevu neuplatňuje. Pokud druhý z rodičů není zaměstnancem stačí aby sepsal čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě.

V letošním roce měsíční daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí a další dítě 2 320 korun. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak náleží daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. V případě splnění podmínky studia je možné daňové zvýhodnění uplatňovat na dítě do dosažení 26 let.

V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů, rodič má nárok na tzv. daňový bonus. Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně. Naopak rodič od něj dostane částku ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmů.

Pro uplatnění měsíčního daňového zvýhodnění musí rozhodný příjem ze zaměstnání činit alespoň polovinu minimální mzdy, tedy 8 100 korun. Na daňový bonus mají nárok zaměstnanci i podnikatelé. Pro čerpání ročního daňového bonusu je nutné mít vlastní rozhodné příjmy za rok 2022 alespoň ve výši 97 200 korun. Sem se ovšem nepočítají příjmy z nájmu ani příjmy z kapitálového majetku.

V přechozím roce byl už zrušen strop (60 300 korun) pro maximální výši bonusu. Rodič má tak nárok získat celý bonus bez omezujícího limitu.