INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí

27.4.2017

Již brzy obdrží majitelé pozemků, bytů a domů složenky týkající se daně z nemovitých věcí. Na této složence najdete celkovou výši daně z nemovitých věcí, termíny splatnosti splátek a stav daňového účtu poplatníka (přeplatek nebo nedoplatek na dani z nemovitých věcí).  Daň je nutno uhradit do konce května. Od loňského roku mohou fyzické osoby zaplatit daň složenkou bez poplatku.

Výše daně mimo jiného závisí i na typu nemovitosti a obci, v níž se byt, dům, garáž či pozemek nacházejí. Každá obec si může vyhláškou stanovit vlastní koeficient, jímž se daň násobí podle typu nemovitosti. Příslušné koeficienty pro jednotlivé obce můžete najít na stránkách Finanční správy České republiky.

V případě, že je vypočtená daň nižší než pět tisíc korun, musíte ji celou odvést najednou. Pokud je vypočtená daň vyšší, můžete ji uhradit ve dvou stejných splátkách – a to do 31. května a do 30. listopadu. Výjimkou jsou zemědělci a chovatelé ryb. Ti mají termín posunutý na 31. srpna 2017, a to i v případě, že platí méně než pět tisíc korun.

Poplatník se může přihlásit i k zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Každoročně tak obdrží místo složenky před splatností první splátky daně e-mailovou zprávu, kde najde kompletní informace s údaji pro placení daně.

Finanční správa zveřejnila informaci k zákonnému opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.

V současnosti je od této daně osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva:

  • ke stavbě rodinného domu
  • k pozemku
  • k právu stavby
  • k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep či komoru nacházející se v bytovém domě.

Jestliže se ovšem jedná o bytové jednotky v nově postavených rodinných domech, tak ty od daně osvobozeny nejsou.