INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z nemovitých věcí 2019

23.10.2018

Již v lednu je nutné odevzdat přiznání k dani z nemovitých věcí. Přiznání se podává na územní pracoviště krajského finančního úřadu, na jehož území se nemovitost nachází. Jako jediné se podává dopředu. Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Na základě daňového přiznání vyměří finanční úřad daň, kterou je nutné uhradit.

Povinnost podat přiznání mají ti, kdo se v roce 2018 nově stali vlastníkem nějaké nemovitosti. Dále musí podat přiznání i lidé, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně. Může se například jednat o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu, změnu rozlohy pozemku nebo prodej jedné z několika vlastněných nemovitostí. Přiznání je nutné podat do 31.ledna.

Vliv na výši daně má i obec, kde se nemovitost nachází. Základní sazba daně se násobí koeficientem, který vychází z počtu obyvatel a také místním koeficientem, který vyhlašuje obec. Daň z nemovitých věcí se musí nejpozději zaplatit do 31. května 2019. Kdo platí více jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Poslanci České pirátské strany navrhují zavést 2% sníženou sazbu daně z nabytí nemovitých věcí (v současnosti je daň ve výši 4 %). Cílem návrhu je udělat dostupnější vlastní bydlení větší části populace. Piráti tak reagují na zvýšení úrokových mír od České národní banky a přísnější regulace hypotéky.

Dle návrhu by tuto sazbu daně mohli využít ti, kteří kupují nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní a ani nevlastní alespoň 50% podíl na takové nemovitosti. Sníženou sazbu daně by bylo možné využít do čtyř milionů korun. Případná část hodnoty nemovitosti nad touto hranicí by byla daněna čtyřprocentní sazbou. Pokud by si kupující chtěl uplatnit sníženou sazbu daně, musí mít v době konce lhůty podání a placení daně z nabytí nemovitosti již evidované trvalé bydliště v dané nemovitosti.

Piráti i navrhují, aby osvobození od daně mohly využívat pouze fyzické osoby. „Z dostupných informací víme, že v současné době dochází k tomu, že vznikají právnické osoby pouze za účelem vlastnění jedné nemovitosti určené k bydlení. Cílem těchto společností s ručením omezeným je nabýt novostavbu a následně prodat danou stavbu kupujícímu tak, že nebude prodávána daná nemovitost, ale je převáděn podíl v dané společnosti. Touto praxí se vlastníci dané právnické osoby i kupující vyhýbají placení daně z nabytí nemovitostí,“ uvádí autoři návrhu´.

S návrhem ovšem zásadně nesouhlasí ministerstvo financí. Obavou je složitější správa daně a vytvoření prostoru pro daňové úniky. Znamenalo by to i pokles příjmu státního rozpočtu.