INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co je to daňová informační schránka?

20.6.2014

Daňová informační schránka, jak již vyplývá z jejího názvu, slouží zejména k poskytování informací evidovaných o daňovém subjektu a jeho daních u finančního úřadu. Daňové informační schránky nejsou totožné s datovými schránkami. Týkají se výlučně daňových povinností. Pro autorizované uživatele dále nabízí přehledy písemností z veřejné části elektronických daňových spisů. V následujících řádcích jsou popsány možnosti, co vše lze nalézt v daňových informačních schránkách.

Osobní daňový účet
V tabulce s osobním daňovým účtem můžeme získat informace o stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet vyrovnán). Díky včasnému zjištění nedoplatku na dani lze zamezit zbytečnému nabíhání úroků z prodlení a ušetřit tak značné finanční prostředky.  Na tomto účtu lze průběžně kontrolovat, zda již bylo zúřadováno daňové přiznání k DPH při nadměrném odpočtu bez výzvy k odstranění pochybností, a tedy vratka z FÚ přijde brzy. V současné době nemá správce daně povinnost sdělovat daňovému subjektu výši úroku z prodlení platebním výměrem a tím má daňový subjekt ztíženou orientaci o stavu svého osobního daňového účtu.

Osobní daňový kalendář
Program umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled úkonů vůči Finanční správě ČR s uvedením termínu pro jeho splnění. Sám uživatel si zde může označit, že daný úkon byl vůči správci daně splněn.

Přehled písemností
V tomto přehledu je souhrn odeslaných či došlých písemností na FÚ daného subjektu. Písemnosti získají své jednací číslo a my zde můžeme sledovat jejich stav vyřizování – od počátečního „došlá na FÚ“ po finální stav „vyřízená“ se zohledněním v osobním daňovém účtu, pokud se jednalo o peněžité plnění.

Registrace k daním
V registraci je možné přehledně vidět v jakém časovém horizontu je daňový subjekt registrován. Pokud je registrován, musí podávat přiznání a vyúčtování nebo oznámit, že neměl žádnou povinnost.