V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Co je to daňová informační schránka?

20.6.2014

Daňová informační schránka, jak již vyplývá z jejího názvu, slouží zejména k poskytování informací evidovaných o daňovém subjektu a jeho daních u finančního úřadu. Daňové informační schránky nejsou totožné s datovými schránkami. Týkají se výlučně daňových povinností. Pro autorizované uživatele dále nabízí přehledy písemností z veřejné části elektronických daňových spisů. V následujících řádcích jsou popsány možnosti, co vše lze nalézt v daňových informačních schránkách.

Osobní daňový účet
V tabulce s osobním daňovým účtem můžeme získat informace o stavu (zda je evidován nedoplatek či přeplatek na dani nebo zda je osobní daňový účet vyrovnán). Díky včasnému zjištění nedoplatku na dani lze zamezit zbytečnému nabíhání úroků z prodlení a ušetřit tak značné finanční prostředky.  Na tomto účtu lze průběžně kontrolovat, zda již bylo zúřadováno daňové přiznání k DPH při nadměrném odpočtu bez výzvy k odstranění pochybností, a tedy vratka z FÚ přijde brzy. V současné době nemá správce daně povinnost sdělovat daňovému subjektu výši úroku z prodlení platebním výměrem a tím má daňový subjekt ztíženou orientaci o stavu svého osobního daňového účtu.

Osobní daňový kalendář
Program umožňuje prohlížet termínový kalendář daného uživatele, který uvádí přehled úkonů vůči Finanční správě ČR s uvedením termínu pro jeho splnění. Sám uživatel si zde může označit, že daný úkon byl vůči správci daně splněn.

Přehled písemností
V tomto přehledu je souhrn odeslaných či došlých písemností na FÚ daného subjektu. Písemnosti získají své jednací číslo a my zde můžeme sledovat jejich stav vyřizování – od počátečního „došlá na FÚ“ po finální stav „vyřízená“ se zohledněním v osobním daňovém účtu, pokud se jednalo o peněžité plnění.

Registrace k daním
V registraci je možné přehledně vidět v jakém časovém horizontu je daňový subjekt registrován. Pokud je registrován, musí podávat přiznání a vyúčtování nebo oznámit, že neměl žádnou povinnost.