INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2023

4.1.2023

S příchodem nového roku se i mění výše cestovních náhrad. Dochází ke změnám sazeb základních náhrad za používání silničních vozidel, stravného a průměrných cen pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Tuzemské stravné

V následujících řádcích jsou vypsány výše stravného, které zaměstnavatel poskytne zaměstnanci za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce.

Podnikatelská sféra:

 • 5 až 12 hodin - minimálně 129 korun
 • 12-18 hodin - minimálně 196 korun
 • Déle než 18 hodin - minimálně 307 korun

Státní sféra:

 • 5 až 12 hodin - 129 - 153 korun
 • 12-18 hodin - 196 - 236 korun
 • Déle než 18 hodin - 307 - 367 korun

V případě, že bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, stravné se snižuje o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zahraniční stravné

Co se týče zahraničního stravného, jsou sazby pro jednotlivé země určeny ve vyhlášce Ministerstva financí č. 401/2022 Sb. Mění se sazby stravného v pětadvaceti zemích. Při cestách po Evropské unii se zvyšuje stravné pro Dánsko, Finsko, Polsko a Švédsko. U většiny zemí se stravné zvyšuje o pět eur, respektive pět dolarů.  V případě Polska dochází ke zvýšení na 45 eur.  Beze změny stávají sazby zahraničního stravného pro:

 • Itálii a Francii - sazba 50 eur
 • Německo a Rakousko - sazba 45 eur
 • Slovensko - sazba 35 eur

Náhrady za používání silničních vozidel:

Základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel stoupla na 5,20 korun z dřívějších 4,70 korun za kilometr. U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek stoupla náhrada o desetník na 1,40 korun za kilometr. Naopak ke snížení dojde u průměrných cen pohonných hmot:

 • 41,50 korun za 1 litr Naturalu 95 (doposud 44,50 korun),
 • 45,20 korun za 1 litr Naturalu 98 (předtím 51,40 korun),
 • 45,70 korun za 1 litr nafty (předtím 47,10 Kč),
 • 6,00 korun za 1 kilowatthodinu elektřiny (sazba zůstává).