INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2019

4.12.2018

Zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě přísluší zahraniční stravné v cizí měně. Tento nárok je zakotven v zákoníku práce. Konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška o stanovení výše zahraničního stravného.

Sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 %) základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát. Nestanoví-li zaměstnavatel výši procenta stravného, určí zaměstnanci zahraniční stravné z výše základní sazby zahraničního stravného.

Základní sazba zahraničního stravného náleží zaměstnanci, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného. Jedna třetina sazby přísluší zaměstnanci, který je v zahraničí 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. V případě, že doba strávená mimo území České republiky netrvá ani hodinu, zahraniční stravné se zaměstnanci neposkytuje.

Pokud bylo zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty bezplatně poskytnuto jídlo, stravné se krátí za každé poskytnuté jídlo ve výši:

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %
  • 2/3 základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %
  • 1/3 výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %

Ministerstvo financí (na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí) již vydalo vyhlášku, kterou se mění výše zahraničního stravného pro příští rok. Sazby tuzemských cestovních náhrad budou známy až koncem prosince. Ke změnám zahraničního stravného dochází v následujících zemích:

Země Měnový kód Základní sazba 2018 Základní sazba 2019
Argenita USD 45 50
Kuba EUR 45 50
Mauretánie EUR 35 40
Myanmar (Barma) USD 45 50
Nizozemsko EUR 45 50
Polsko EUR 35 40
Saudská Arábie EUR 40 45
Senegal EUR 40 45
Sýrie EUR 40 45