INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě

2.5.2013

Ministerstvo vnitra ČR každoročně organizuje soutěž o získání cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.  Cílem je podpořit právě ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování.

Ministerstvo vnitra nyní vyhlašuje 10. ročník této soutěže za rok 2013. Pro přihlášení do soutěže je nutné, aby uchazeč vyplnil příslušný formulář, a to vždy za každou metodu či inovaci. Ve formuláři uchazeč zvolí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné zaslat na MV ČR prostřednictvím datové schránky nejpozději do 14. června 2013 (ID datové schránky: 6bnaawp)

Mezi základní principy soutěže patří ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací i dalších než jsou AFQM či CAF. Pro účastníky soutěže je přínosné získání nejen co nejvyššího hodnocení, ale také například zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z cen za kvalitu, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací. Soutěž má samozřejmě vytvořený transparentní proces hodnocení, aby udělení odpovídajících cen bylo nezpochybnitelné.

V soutěži jsou zavedeny dva typy cen – cena za kvalitu ve veřejné správě a cena za inovaci. Cena za kvalitu je ještě rozdělena do třech stupňů:

  1. Nejnižší „bronzový“ stupeň ocenění Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby je pro organizace, které se zaměřily na zlepšování kvality a dosáhly prvních úspěchů zvyšující kvalitu veřejné služby
  2. Střední „stříbrný“ stupeň ocenění Organizace dobré veřejné služby je za dosažení stanovených parametrů, dokládajících potřebnou kvalitu
  3. Nejvyšším „zlatým“ stupněm je od roku 2008 Národní cena kvality ČR

Díky výše zmíněné ceně za inovaci mohou být zviditelněny nové netradiční nápady, které později mohou posloužit jako příklady dobré praxe a jako určitý vzor pro ostatní úřady, které cenu nezískají.

Další informace o soutěži a odkazy na příslušné přihlášky najdete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-podpora-zavadeni-kvality-ve-verejne-sprave.aspx