INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření

2.6.2016

V souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření se ruší podmínka účasti v doplňkovém penzijním spoření až dosažením zletilosti. Systém doplňkového penzijního spoření bude tedy otevřen bez omezení věku.

Spoření na důchod formou třetího pilíře v minulosti fungovalo jen pro dospělé nad 18 let. Nyní ho můžou uzavřít rodiče už i pro malé děti. „Je to skvělá příležitost, jak zabezpečit své děti a začít spořit po menších částkách, které v dlouhodobém horizontu přinesou zajímavé finanční prostředky,“ říká Pavla Hávová z ČSOB.

Částečné odbytné představuje částečný jednorázový výběr prostředků na žádost účastníka spoření v roce, kdy dovrší 18 let věku. Podmínkou je:

  • Trvání spořící doby nejméně deset let
  • Skutečnost, že v posledních 24 měsících nedošlo k převodu prostředků k jiné penzijní společnosti

Účastník si bude moci vybrat třetinu naspořených peněz a bude moci ve spoření pokračovat. Tuto možnost zákonodárci odůvodňovali tím, že si z toho například student bude moci hradit školné. Do této třetiny se ovšem jen počítají vlastní úspory, nikoliv příspěvky státu či případné příspěvky zaměstnavatele. Dokonce se část státních příspěvků vztahující se k této třetině peněz vrátí státu.

Mělo by tedy být záměrem upravit osvobození od daně ze závislé činnosti u příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření zaměstnance tak, aby nebylo podporováno předčasné vyplácení prostředků. Předčasné vyplácení totiž narušuje to, že se ponechají veškeré naspořené prostředky pro dobu po skončení pobírání aktivních příjmů.

Částečně vyplácené odbytné povedu tedy k tomu, že:

  • Zanikne osvobození příspěvků zaměstnavatele – tedy možnost v budoucnu čerpat daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření zaměstnance
  • Budou se muset dodanit dosud osvobozené částky  - poplatník podává za rok, kdy bylo částečně vyplaceno odstupné, daňové přiznání, kde dodaní dosud osvobozené příspěvky zaměstnavatele za uplynulých deset let