COVID-19: Aktuální podmínky účasti na prezenčních školeních
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

7. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“

3.9.2013

Ministerstvo vnitra informovalo, že dne 6. června 2013 se v Praze na Letné uskutečnila konference nazvaná „Rovné příležitosti“. Všichni zúčastnění zde společně představili svoje vize i praktické zkušenosti z oblasti prosazování rovnosti mužů a žen v rámci veřejné správy i slaďování pracovního a soukromého života.

Součástí této významné konference bylo i vyhlášení vítězných úřadů, které se zúčastnili soutěže nazvané Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Tato soutěž se koná každoročně již sedm let.

Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů z resortu MV Eva Ferrarová uvedla, že soutěž ministerstva vnitra je v Evropě výjimečná a velice potřebná, protože jsou úřady, které rovnost mužů a žen plně nedodržují. Ve srovnání s prvním ročníkem soutěže došlo k významnému nárůstu zastoupení žen jak v politice obecně, tak především na úrovni obcí a přispělo se tak k rovnosti mezi muži a ženami v rámci veřejné správy.

Zúčastněné úřady byly rozděleny do 4 kategorií: Obce 1. typu, obce 2. typu, obec 3. typu a krajské úřady. V každé kategorii byly vybrány 3 obce / úřady s největšími počty bodů.

Přehled vítězů:

  • Obce I. typu: obec Petrovice (46 bodů), obec Telnice (38 bodů), město Kunovice (29 bodů)
  • Obce II. typu: Městský úřad Studénka (51 bodů), Městský úřad Jílové u Prahy (41 bodů), Městský úřad Fulnek (39 bodů)
  • Obce III. typu: Magistrát města Mostu (103 bodů), Úřad městské části Praha 18 (94 bodů), Městský úřad Prachatice (85 bodů)
  • Krajské úřady: Krajský úřad Kraje Vysočina (102 bodů), Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Magistrát hl. m. Prahy (77 bodů)

Pokud jste se této soutěže ještě nezúčastnili, neváhejte se přihlásit v příštím roce!