INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

7. ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“

3.9.2013

Ministerstvo vnitra informovalo, že dne 6. června 2013 se v Praze na Letné uskutečnila konference nazvaná „Rovné příležitosti“. Všichni zúčastnění zde společně představili svoje vize i praktické zkušenosti z oblasti prosazování rovnosti mužů a žen v rámci veřejné správy i slaďování pracovního a soukromého života.

Součástí této významné konference bylo i vyhlášení vítězných úřadů, které se zúčastnili soutěže nazvané Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem. Tato soutěž se koná každoročně již sedm let.

Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů z resortu MV Eva Ferrarová uvedla, že soutěž ministerstva vnitra je v Evropě výjimečná a velice potřebná, protože jsou úřady, které rovnost mužů a žen plně nedodržují. Ve srovnání s prvním ročníkem soutěže došlo k významnému nárůstu zastoupení žen jak v politice obecně, tak především na úrovni obcí a přispělo se tak k rovnosti mezi muži a ženami v rámci veřejné správy.

Zúčastněné úřady byly rozděleny do 4 kategorií: Obce 1. typu, obce 2. typu, obec 3. typu a krajské úřady. V každé kategorii byly vybrány 3 obce / úřady s největšími počty bodů.

Přehled vítězů:

  • Obce I. typu: obec Petrovice (46 bodů), obec Telnice (38 bodů), město Kunovice (29 bodů)
  • Obce II. typu: Městský úřad Studénka (51 bodů), Městský úřad Jílové u Prahy (41 bodů), Městský úřad Fulnek (39 bodů)
  • Obce III. typu: Magistrát města Mostu (103 bodů), Úřad městské části Praha 18 (94 bodů), Městský úřad Prachatice (85 bodů)
  • Krajské úřady: Krajský úřad Kraje Vysočina (102 bodů), Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Magistrát hl. m. Prahy (77 bodů)

Pokud jste se této soutěže ještě nezúčastnili, neváhejte se přihlásit v příštím roce!